Bertha Dudde, br. 5687, 29 Svibnja 1953

To da je se ljubav među ljudima ohladila vam treba najaviti skori kraj, i da vlada potpuno bezbožno stanje, jer Boga ne može biti gdje nema ljubavi čak i kad se riječ “Bog” nosi u ustima. Ali bez Ljubavi svijet je kraljevstvo sotone koji je sve te ljude uzeo u svoj posjed jer su lišeni svake ljubavi kao i on sam. A oni će govoriti i djelovati onako kako on hoće jer se nalaze pod njegovim utjecajem i na Zemlji su i opskrbljeni od njega…. već su primili svoju plaću …. Međutim užasna sudbina ih očekuje kad napuste ovu Zemlju.

No i kod ljudi bez ljubavi treba se još pokušati sve kako bi se promijenili …. I njima treba biti propovjedana Ljubav, ako ne riječima onda primjerom …. Oni trebaju prepoznati da je Ljubav sila koja pobjeđuje naizgled nepobjedivo. Jer Kraj je blizu, i kao što je s jedne strane duhovno propadanje jasno prepoznatljivo, koje kao uzrok ima odsustvo Ljubavi, isto tako je s druge strane jasno osjetno kako duh Ljubavi pobjeđuje sve, kako vidno Bog pomaže onima koji su putem Ljubavi vezani za Njega, Koji je uistinu jači nego Njegov protivnik i Koji Svoju Moć i Silu dokazuje.

Ljubav se ohladila među ljudima, tako da su i ljudi odvojeni od Boga, oni su jako udaljeni od Njega i bez Snage su, no svoj nedostatak snage nadoknađuju uz pomoć onoga koji je od dolje …. koji ih opskrbljuje snagom pošto su mu po volji, vraćajući se dakle tako onome od koga bi se konačno trebali osloboditi u zemaljskom životu kako bi od Boga bili primljeni u Njegovo Kraljevstvo. Tko živi bez Ljubavi taj prokockava svoj život, jer on mrtav u duhu ulazi u onostrano područje.

Raditi na tim dušama je isplativo jer taj posao može biti uspješan ako je popraćen dobrim primjerom, ako bližnji mogu vidjeti mir i snagu koja leži u živoj vjeri a posljedica je života u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu. Kraj je blizu i stoga se treba boriti za svaku dušu, svakoj duši treba biti propovijedano Evanđelje, koje međutim ne žele svi prihvatiti ako im se propovijeda u riječima …. Ali dobar primjer će biti opažen i isto tako može zabilježiti uspjeh, jer Bog će vidno pomoći onima koji su mu vjerni i koji Mu putem života u Ljubavi dokazuju svoju Ljubav ….

AMEN