Bertha Dudde, br. 2921, ¸12 Listopad 1943

Potpuna preobrazba postojeće vanjske forme postala je nužna, budući da duhovno (ili duhovna supstanca, duhovni elementi) u tom obliku više ne može sazrijevati, djelomično zbog slobodne volje forme koja se nalazi u zadnjem stadiju razvoja, djelomično zbog prijevremenog razaranja drugih vanjskih formi za koje je isto tako odgovorna slobodna volja čovjeka. Nema više sazrijevanja unutar Reda po Božjoj Volji, bezbrojna su stvorenja ilegalno u slobodnom stanju, znači umakla su iz jedne forme, a još nisu ušla u novu formu, jer je za to potrebna određena konstruktivna aktivnost ljudi. A to raspušteno duhovno opet djeluje na ono duhovno koje se nalazi u razvoju tako da se to suprotstavlja Božjem Redu, a to je nepovoljno za ikakav razvoj prema gore.

A sve to je omogućeno putem čovjekove volje, koja se međutim ne može usmjeravati prisilno, i stoga slobodna volja mora opet biti svezana tako da duhovno mora ponovno proći kroz čvrstu formu, da bi onda opet započelo prolazak kroz stvaranje kako bi se kroz beskrajno dugo vrijeme promijenilo u svojoj volji na način da ju onda u stadiju čovjeka ispravno is-koristi, jer se jedino tako može osloboditi iz ikakve forme.

A budući da trenutno samo malo ljudi svoju volju koristi na ispravan način, što znači na Bogu-ugodan način, a velika većina čovječanstva potpuno je zakazala i svoj zemaljski zadatak potpuno zanemaruje, promjena Bogu-suprotnoga može biti postignuta jedino tako da stvaranje, znači sve ono duhovno što u sebi nosi Bogu-nasuprotno, isto tako u sebi iskusi promjenu, da ono duhovno koje je svezano u formi pređe u viši stadij, dok duhovno u slobodnoj volji, čovjek, opet mora uzeti najčvršću formu kao ovojnicu, jer njegova krivica najveća je pošto se on već nalazio u stadiju spoznaje koji mu je dozvoljavao da se pri ispravnoj primjeni svoje volje potpuno oslobodi iz forme, a on je svoju volju kao i svoju sposobnost u zadnjem razvojnom stadiju zloupotrijebio.

Takva jedna preobrazba mora slijediti kaos iz kojeg nema drugog izlaza nego potpuno razaranje postojećeg, što međutim ne znači potpuno uništenje. Mora samo doći do postavljanja duhovnoga na jedno drugo mjesto, mora oživjeti formu koja odgovara njegovoj udaljenosti od Boga. Duhovnome koje je proigralo slobodu volje koju koristi za djelovanje protiv Boga ona više ne može biti ostavljena. Isto tako, ilegalno oslobođeno duhovno mora opet biti svezano u novu formu, jer bez nje nije moguć daljnji razvoj i to duhovno samo povećava kaos kroz svoju ekspanziju sile protiv Božanskog Reda.

A čovječanstvo koje je postalo tako slabe volje nikako ne može vlastitom inicijativom pronaći pravi put, nikada više neće se promijeniti u Ljubav, koja je jedino protu-sredstvo za smanjenje kaosa, za nastavak razvoja ka gore u Redu po Božjoj Volji a i za pomoć za oslobođenje duhovnoga koje je još ograničeno formom. A zato je preoblikovanje materijalnog Stvaranja neizbježno, inače ne bi bilo Spasenja i duhovno bi Božjem protivniku vječno bilo podređeno ….

AMEN