Bertha Dudde, br. 4437, 20 Rujan 1948

Kao što su se učenici morali odvojiti od njihovih obitelji, od kuće i imanja, kako bi Mene slijedili, tako također i posljednji učenici moraju biti spremni dati sve, ako oni u njihovom srcu čuju tihi poziv da djeluju za Mene. Ljubav za Mene mora biti tako velika, da oni nikakvu zemaljsku ob(a)vezu (vezu, vezanost) ne postavljaju ispred Mene (ne pretpostavljaju Meni), jedino onda oni mogu djelovati kao Moji pravi učenici na Moj nalog (u Moje Ime). Dok god ih još veže Zemlja, oni ne mogu čuti unutarnji glas, koji je međutim bezuvjetno nužan kako bi Moju Riječ razdjeljivali, kako bi mogli podučavati bližnje. Ništa vam ne smije biti draže od Moje Riječi, izraza Moje Ljubavi za vas, i vi morate rado, radosno i u svako vrijeme biti spremni čuti Moju Riječ, direktnu ili također indirektnu. Što ste vi više dobili uvida u duhovno, u vječnu Istinu, to razumljivije će vam biti da se vi bez ostatka morate predati Meni, želite li Mi služiti kao alat, budući svaka povezanost vas s materijalnim svijetom, Mene sprječava u djelovanju kroz vas. I tako imate i razjašnjenje pitanja koliko Moje sluge trebaju ostati slobodne od čvrstih ob(a)veza (veza, vezanosti) koje se ne odnose na duhovne težnje, dakle ne nastoje postići zajednički duhovni cilj. Moji učenici su morali napustiti žene (supruge) i djecu kako bi Me slijedili, i Ja sam ih za ovo blagoslovio… (21.9.1948) Tko ima Mene za cilj, ne smije odvraćati pogled unazad, tko teži duhovnom kraljevstvu nadvladao je svijet, i stoga također može mirno napustiti svijet, bez da našteti ili naškodi bližnjima. Jer za njegove onda Ja preuzimam brigu, koju je on prethodno skrbio. Onda ću Ja njemu i njegov zemaljski posao (dužnost, zadatak) olakšati, i dodijelit ću mu ga samo dotle (u mjeri), da on istovremeno može obavljati duhovni rad, odnosno bližnjima davati znanje o svrsi i cilju zemaljskog života. Ako Ja za to trebam Moje učenike, ako je to njihov najvažniji zadatak, onda međutim oni trebaju pouzdano (spokojno) napustiti ono što bi ih moglo sprječavati u obavljanju tog posla. Oni se trebaju učiniti slobodnima, i onda kao Moji pravi učenici proglašavati Moju Riječ i biti bez brige… Tko međutim svijet ljubi više nego Mene, nije prikladan kao Moj učenik u vremenu Kraja, jer on ne može služiti dva Gospodara, ne može plaćati svijetu njegov danak, i istovremeno Meni stremiti; najprije mora biti izvršeno odvajanje, prije nego ga Ja mogu prihvatiti kao Mojega slugu, koji više neće propasti (posustati, otpasti, podbaciti), i kojemu Moja dobra daju punu nadoknadu za dobra svijeta. Ali, dok god postoji još nešto što je postavljeno ispred Mene, Ja ne mogu otvoreno (očigledno) djelovati u i na njemu, i zato on mora potpuno prevladati svijet, kako bi Meni bio pravi učenik u posljednjem vremenu prije Kraja.

AMEN