Bertha Dudde, br. 8146, 9 Travanj 1962

Bit će mnogo zbrke u zadnje vrijeme pred Kraj, i sve jasnije ćete osjećati silu Mog protivnika. No Ja ću vama, koji ste Moji i koji to želite ostati, uvijek paliti svjetlo kako biste spoznali što je djelovanje Mog protivnika, čak i kad ovaj nastupa pod maskom anđela svjetla. Jer želim da vam podarim jasnoću tamo gdje on skriva zabunu, samo ako je čovjeku stalo do toga da se kreće u Istini.

No bit će strašno koje pustošenje on priređuje, jer su ljudi ravnodušni i često samo očekuju senzacije, pošto se njima daju zadovoljiti i još vjeruju da im Ja iste šaljem, no Moje djelovanje je čisto duhovno, dakle tiče se jedino spasenja duše čovjeka, radi čega Ja izbjegavam sve što bi moglo raspirivati glad za senzacijama …. Moje djelovanje uvijek će ciljati jedino na to da vama ljudima dâ prosvjetljenje u onim područjima u kojima se još krećete u duhovnoj tami. Ja ću se uvijek jedino truditi rastjerati mrak, donijeti vam svjetlo kako biste jasno prepoznali put kojim trebate ići kako biste postali blaženi ….

I stoga ću se obratiti srcima onih koji se trude postići svoj cilj na Zemlji, koji sa Mnom uspostavljaju vezu i stoga u sebi mogu čuti Moj glas, bilo u mislima ili pak putem riječi koja im tad zvuči, u slučaju da zrelost duše to dozvoljava. Ali protivnik će uvijek nanovo mislī čovjeka usmjeravati na svijet …. On će se često pojavljivati i kao anđeo svjetla, no vi ćete ga moći prepoznati, pošto on ne potiče na odvraćanje od svijeta, nego će uvijek nanovo svijet stavljati u prvi plan, kako bi mu potpali oni ljudi koji nisu skroz čvrsto vezani za Mene.

Zbrka će biti skroz velika među ljudima, jer sve dok još i najmanja čežnja za svijetom prianja uz čovjeka, Moj govor mu neće biti razumljiv, on ga sâm neće moći čuti, i dostavi li mu se Moja Riječ, on je kao takvu ne prepoznaje, i daleko radije se okreće onome koji stvara taj duhovni zapletaj. A Moja Riječ ostaje bez učinka i pored toga što u sebi nosi veliku silu, ali ona ne smije nailaziti na otpor kako bi čovjek mogao postići blagoslov za svoju dušu.

No vi koji želite pripadati Meni sa svim vašim osjetilima, vi, koji ste sazrijevanje vaših duša shvatili ozbiljno …. vi, koji ste prepoznali vaš zemaljski cilj i koji mu zbiljski težite …. Vi ćete osjetiti Tko vam govori, i vi ćete se uvijek i okretati od onoga koji nastupa pod maskom svjetla, koji međutim ljudima ne donosi spas, nego propast …. No, svakom čovjeku mora biti ostavljena njegova slobodna volja, svaki čovjek osobno mora odlučiti kome se želi priključiti, i svaki čovjek osobno mora poduzeti provjeru kad mu je dostavljeno duhovno blago …. A tko je dobre volje, znati će razlikovati istinu od zablude, i neće moći biti uveden u zabunu, pošto on žudi biti u Istini ….

I tako ću Ja neprestano moći štititi Moje Vlastite kako ne bi potpali zabludi …. I oni se neće trebati plašiti Mog protivnika, jer on će se uvijek izdati i stoga biti prepoznat od onih koji Mi zbiljski teže, koliko god dobro ovaj da se preruši …. Jer neće mu biti moguće ljudima dostaviti svjetlo, oni će neprestano ostajati u mraku koliko god lažnih svjetala da zasjaji …. ona ne daju svjetlo, pošto je Moj protivnik sâm knez tame i to će ostati, tako da on nikada neće moći dati svjetlo …. Ali od Mene proizlazi svjetlo, i po tome prepoznajete Moje ili pak djelovanje Moga protivnika: da li u vama biva upaljeno svjetlo koje vas ‘blaži’, koje vas kao znanje koje je u skladu sa Istinom usrećuje i daje vam razjašnjenje tamo gdje je do tad u vama još bilo mračno ….

AMEN