Bertha Dudde, br. 5588, 28 Siječanj 1953

Ne trebate praviti lažne bogove kojima se klanjate, ne trebate se dati zasljepljivati lijepim govorima koje slušate u ekstazi; ne trebate slušati one koji vam na Zemlji obećavaju dobre dane, koji vas žele nagovoriti da im pripadate i da im snažite vlast; ne trebate težiti vezama sa onima na visokim položajima da bi zadobili njihovu blagonaklonost, isto tako se ne trebate osjećati povezano s onima koji se neobično ističu, koji raspolažu snagom koja vama nedostaje sve dok niste potpuno uvjereni u to da su oni Moji predstavnici na Zemlji, koje Ja doduše opskrbljujem snagom, no koje Ja nisam uzdigao na taj način da ih vi tako visoko gledate.

Ljudima koji stoje iznad vas vi ne trebate odavati Božanske počasti, jer Ja ne želim da jedan gospodari nad drugim, čak ako za to i ima vlast. Jedino radi ljudskog reda nad vas sam postavio vlast, koje dakako da trebate slušati, no koje ne trebate uzdizati do statusa bogova, jer oni će onda samo biti idoli za vas, koji jesu i ostat će mrtvi i vama ne mogu dati život. Vi svi međusobno trebate biti braća i trebate živjeti kao braća, i ako je među vama jedan koji je bogat iskustvom, koji je plemenit i dobar i kojemu vi rado želite dati prvenstvo među vama, to bi onda samo trebao biti dokaz Ljubavi od brata bratu, ali ne ponizno podčinjavanje i time izdizanje brata iznad vas ….

Vi se trebate čuvati od toga da čovjeku iskazujete Božanske počasti, jer tad imate lažne bogove pored Mene. I tko dopusti da mu se iskazuju Božanske počasti, tko se osjeća uzvišeno iznad bližnjih ljudi, tko svoju moć zloupotrijebi kako bi tlačio svoje podanike, taj nije Moj nego od Moga protivnika, jer on čini po njegovoj zapovijedi, pošto je Moja zapovijed samo Ljubav i neće vladati nitko tko u sebi ima Ljubav ….

Ja isto tako ne želim da vi gledate prema gore u one koji su isto kao i vi ljudi, osim ako vas oni ne pretječu u Ljubavi i vrlinama i vi se trudite slijediti ih. A ti od vas neće zahtijevati (po)čast, niti obožavanje, nego će ih odbacivati kao da pripadaju jedino Meni. No tko prihvata čast, tko dopusti i najmanje slavljenje, tko čeka na to da od svojih bližnjih bude istican, tko sam sebe ocjenjuje više od svojih bližnjih, taj je već oživljen duhom onoga koji se htio uzdići iznad Mene da bi vladao, te je potpuno zapostavio Ljubav. A taj na Zemlji nikada ne može djelovati u Moje ime, jer taj slijedi zemaljske ciljeve, taj još na Zemlji traži visinu i nikada je neće postići ….

Znajte da samo ponizni nalaze Milost u Mojim očima, i već samo to trebalo bi vas alarmirati, ako jedan čovjek dozvoli da mu se odaju Božanske počasti. Stoga budite pažljivi i ne dajte se zasljepljivati bljeskanjem zvijezda koje će pred vama još zasvijetliti, a koje su si same navukle sjajnu odoru kako bi vam simulirale svjetlo. Budite budni, jer Moje svjetlo širi blagi sjaj, Moje svjetlo ne sjaji na van, a tko ga nosi u srcu, taj hodi ponizno, i taj ne traži više ništa što pripada svijetu. No knez tame se uzdiže, i on želi biti bitan pred svijetom …. Po tome ćete uvijek prepoznati koji duh govori iz ljudi koji vam žele donijeti spas, i spoznaja će vas štititi od toga da saginjete koljena pred onim koji je Moj protivnik ….

AMEN