Bertha Dudde, br. 3711, 12 Ožujak 1946

Sve Božansko biti će napadano, tj. sve dobro, Bogu-usmjereno postupanje i razmišljanje …. Gdje god je priznat Bog Neba i Zemlje, tamo će se izdizati i protivnik u obliku ljudi potpuno bez Ljubavi, koji će vjernika pritiskati na svaki mogući način. A vjernici će opet biti prepoznatljivi po djelovanju u Ljubavi, i to će privlačiti neprijatelje, jer ljudi, koji su bez išta Ljubavi, nesvjesno osjećaju nadmoć onoga koji živi u Ljubavi. I tako su oni dakle od protivnika Boga poticani na djela mržnje i neljubavnosti nad onim ljudima, jer on ih nastoji učiniti bezopasnima. To je otvorena borba protiv Boga koja će se uskoro odigrati.

Slabi i bespomoćni pred svijetom činiti će se oni ljudi koji Boga nose u srcu, jer oni ne pronalaze nikakvu zemaljsku zaštitu, i oni su izloženi mjerama i progonima od strane Bogu-protivnih ljudi. No oni imaju jednog nevidljivog Pomagača uz sebe, Koji njihove duše štiti i Koji im pomaže nositi zemaljsku nevolju …. i, oni će biti ispunjeni snagom i neće se plašiti protivnika koji se trudi duhovno ih silovati na svaki mogući način. I do samog je čovjeka, tj. do njegove je volje kojoj sili on želi biti podložan. Žudnje Božjeg protivnika on ne mora slijediti ako je u njemu barem iskrica vjere u vječno Božanstvo Koje je puno Ljubavi i svemoćno, i stoga nikoga od svojih pristaša ne prepušta protivniku.

Volja za vjerom rezultira time da i najslabija vjera biva osnažena, da čovjek iznutra biva sve uvjereniji glede upravljanja i djelovanja Boga i potpuno se prepušta Njegovoj skrbi …. I Božji protivnik naići će na čvrsti otpor …. vjernici se neće dati zbuniti ni usprkos svjetovnim mjerama, usprkos prijetnjama i najoštrijim naređenjima protiv njih oni postupaju bez da dvojbe (sigurno), onako kako Bog to od njih zahtijeva, jer jedino Njega priznaju kao vladara, no zemaljske zapovjedi ne štuju ako su ove suprotne Božanskim zapovijedima. I time oni i pred svijetom daju otvoreno priznanje za Boga i Njegovo učenje …. Pa će tako i bez prezanja spominjati ime Isusovo, usprkos zabrani, usprkos naređenjima i prijetnjama koje su vezane za priznavanje Njegovog imena.

Jer vjernici prepoznaju navalu Antikrista a time i istinitost onoga što je Bog najavio putem Svojih glasnika. On je na tu navalu upozorio prije mnogo vremena, i sad kad se Njegove najave ispunjavaju, to će samo umnožiti snagu vjere, i ljudi će se s Bogom osjećati povezaniji nego ikad. Borba protiv Boga, protiv sveg Dobra, protiv Njegovog učenja i Njegovog imena rasplamsat će se najžešće, no i od strane vjernika biti će vođena sa istrajnošću i otpornošću, i pod vodstvom najvišeg Vojskovođe Osobno ….

Bog će se boriti s Njegovim vjernicima i dat će im nadljudsku snagu. Pa čak i ako je Njegov tabor boraca samo mali u odnosu na ovaj od protivnika, i pored toga će biti nesavladiv, i borba će završiti s njegovim potpunim porazom (protivnika), jer Bog ne da da kušanje Njegovih vjernika traje dugo, On Sam skraćuje dane, On Sam završava boj, jednom kad su se duhovi konačno odlučili, kad su ljudi stali ili na jednu ili na drugu borbenu stranu i time dali posljednji ispit (glede toga) koga priznaju kao svog vladara. I onda je Kraj, onda je Dan Suda, dan pobjede svjetla nad tamom ….

AMEN