Bertha Dudde, br. 4080, 8 Srpnja 1947

Božja velika Ljubav i Milosrđe sasvim će izvjesno stupiti na scenu u posljednjem vremenu pred Kraj, gdje vjernici žive u najtvrđoj stisci. To će biti vrijeme najgorče nevolje za one ljude koji Njemu žele ostati vjerni, jer protivnik će rigorozno postupati protiv svakoga tko se zalaže za svoju vjeru i za Isusa Krista i Njegovo učenje Ljubavi. Mjere, koje će biti donošene da bi se proširio ateizam, biti će takve oštrine da će ljudi pružati malo otpora i da će se izjašnjavati isključivo protiv Boga.

No oni koji su u znanju glede Istine, koji žive u Ljubavi a stoga i u pravoj spoznaji Boga, koji Isusa Krista  kao Spasitelja zazivaju za Njegovu pomoć, ti će i u tim mjerama prepoznati onoga koji je kao Antikrist najavljen za posljednje vrijeme pred Kraj. I oni će stoga stajati utoliko čvršće i puni uvjerenja čekati na Božju pomoć i na Njegov dolazak, i oni neće biti razočarani. Njima će se očitovati Božja velika Ljubav, jer On je njima neprestano blizu, tako da bi Ga mogli prepoznati i nevjernici kad ne bi bili loše volje i stoga potpuno u vlasti Sotone. No tko je još slab i nije se skroz odvojio od Boga, njega još obuhvaća Božje Milosrđe, i biti će mu ponuđeni mnogi dokazi Božanskog djelovanja, tako da će mu biti olakšano vjerovati i da izdrži sve prijetnje (koje dolaze od strane) svijeta. Samo ne smije nedostajati dobra volja, tako da mu se Božja ruka još može pružiti u posljednji čas.

Što se događa u tom vremenu, to je ljudima teško predskazati, jer uvijek nanovo Sotona smišlja nove planove i nadmašuje sebe u užasima, u neljudskim naredbama i odvratnim djelima protiv vjernika. Sudbina vjernika naizgled je nepodnošljiva, a opet će (oni) od Boga primati tako puno snage da mogu izdržati sve teškoće i nevolju ne dožive tako jer im je pogled usmjeren u pravcu neba a svijet i zemaljske stvari ih više ne privlače. Osim toga čuju glas Gospodara …. Znaju da On skraćuje dane (Matej 24:22), jer Njegovo obećanje dalo im je utjehu, i tako oni dakle svakodnevno računaju da će biti izbavljeni iz zemaljske nevolje ….

I pored toga posljednji dan i za njih dolazi iznenadno; on će doći kad više ne postoji mogućnost za pridobivanje duša, a to će vrlo brzo biti slučaj, jer razdvajanje će uskoro biti zaključeno, hrabrost za svjedočenje vrlo je mala, i odluka za ili protiv Boga uskoro će biti zahtijevana, zato će ona i biti početak Kraja, jer stradanja kojima su vjernici tada izloženi, zahtijevaju pomoć Boga, inače bi i tu malu skupinu Njegovih spopala slabost a Bog to nikada ne bi dopustio …. Tako da će On doći kao Spasitelj u najvišoj nevolji i Svoje će odnijeti Sebi …. A onda dolazi Sud, kao što je najavljeno u Riječi i Pismu ….

AMEN