Bertha Dudde, br. 7243, 1 Siječanj 1959

Vi ljudi se ne trebate nikada bojati obrata (promjene), dok god se vi trudite živjeti u Mojoj volji, budući će onda na vas sve doći kako je dobro za vašu dušu, a Ja ću misliti i na vašu zemaljsku nevolju, i bit ću milostiv s vama. Jer Ja dobro znam koji put poduzima svaki pojedini, a znam i koje kušnje on još treba izdržati, te koja sredstva Ja još moram primijeniti kako bih njemu pomogao u duhovnom napretku. No, Ja više ne trebam primjenjivati sredstva koja su tako bolna za njega, jer Ja poznajem njegov stav koji je za Mene, i jer njegova volja nastoji dosegnuti Mene. Ali obrat leži pred svima vama, zemaljski i duhovno… A on će sa sobom donijeti mnogo nesreće, mnogo patnje i mnogo kušnji, koje ljude ne mogu mimoići, bez da dotaknu svakog pojedinog. Ali, one ne trebaju teško pogoditi svakog pojedinca, nego mogu biti podnesene sa snagom, i donijeti još mnogo blagoslova onome koji u svemu vidi samo Moje vodstvo, i predano se priklanja Mojoj volji. A čak i ako se veselite naizgled još većem miru, obrat će nastupiti tako izvjesno, kao što jedan dan slijedi za drugim, budući se sve više približava Dan Kraja, a do onda će se dogoditi još mnogo toga što treba poremetiti vaš mir i dovesti vas do osvještavanja sebe samih. Zemaljski i duhovno će se odigrati jedan takav obrat, zemaljski će biti mnogo nemira i prevrata tradicionalnog… a duhovno će biti primjetno sve veće odsustvo vjere, borba tame protiv svjetla, protu-kršćansko postupanje protiv duhovnih pravaca… posvuda će biti vođena borba protiv vjere, ponekad i pod krinkom pobožnosti, ozbiljne potrebe za Istinom… samo kako bi iskorijenili staro, i staru vjeru zamijenili jednim modernim učenjem o istini, koje međutim svjedoči, smjera i postiže potpuno zatamnjenje duha. Došlo je vrijeme u kojem će Božanskom Otkupitelju Isusu Kristu biti objavljen rat od strane onih koji naizgled žele ispravno, a ipak su Mojemu protivniku dobrodošle sluge, kada se radi o nastupanju protiv Isusa Krista i Njegovog učenja, i o prikazivanju kao legende svega povezanog sa Osobom Isusa… A zato je također skoro došlo vrijeme u kojem je stavljen kraj djelovanju protivnika, jer čim je zanijekano postojanje Isusa Krista, čim je ljudima oduzeta mogućnost da u svoj slobodi sami zauzmu stav za Njega kao Božjeg Sina i Otkupitelja svijeta, za Mojega protivnika je također došao čas kraja njegovog djelovanja, i on će iznova biti položen u lance, tako da je on nesposoban djelovati protiv Mene. A već je vrlo jasno prepoznatljivo kako daleko je on zaposjeo ljude koji su sami bez vjere, i otuda dobri za iskoristiti za njegove sramotne planove. Oni se sa potpunom suglasnošću pridružuju  njegovim argumentima, i dovode u sumnju ili poriču postojanje Isusa na Zemlji, kako se sami ne bi morali odlučiti za Božanskog Otkupitelja, i tako za Mene u Njemu… I ti ljudi stoje pred duhovnim obratom, sve dok im još nedostaje unutarnje uvjerenje za odbacivanje ili prihvaćanje Isusa, ali svima su također otvorene mogućnosti da se odluče ispravno, svi mogu doći do ispravne spoznaje, s dobrom voljom za Istinu i pravednost. No, gdje to nedostaje, nema nikakve jasnoće, ili je najdublja tama smatrana svjetlom, te ljudi ostaju u zaslijepljenjom razmišljanju. Ali, tko stoji u svjetlu Istine, tko je već pronašao put k Meni, on se ni ne treba bojati ovog duhovnog obrata… On će uvijek jasno i bistro prepoznati put kojim on sam treba ići, i on će ga također odlučno preći, budući on vidi Mene Osobno na cilju, pa zato i slijedi cilj, bez osvrtanja natrag. A njemu u susret dolaze Moji glasnici svjetla, i pomažu mu gdje je put strm i naporan, tako da on sigurno dosegne cilj, tako da se on vrati k Meni, u svoju Očinsku kuću.

AMEN