Bertha Dudde, br. 5281, 26 Prosinca 1951

Sila Duha će se probiti sa sve-pobjeđujućom moći. Tada će Moji svjedočiti za Mene i Moju slavu, ali i o grijehu i tami ljudi, koji to doduše žele sakriti, no zbog Duha (koji zrači) iz Mojih to nepoštedno jasno vide. Moj Duh biti će aktivan do te mjere, da će i protivnicima biti skrenuta pažnja na neobično djelovanje kroz sluge svjetla. No to će proizvesti samo povećanu volju za otporom i obranom, jer Sotona ih potiče na djelovanje protiv onih koji su Moji. Svjetlo i tama očigledno se bore među sobom, i to je znak Kraja, da se ta borba više ne vodi skriveno nego otvoreno i da se smatra dobrim i ispravnim to da se vjeri u Mene najavljuje borba. Tada Moj protivnik vjeruje da je dobio partiju ….

Tada se borba rasplamsava tako žestoko da se i svjetlosni svijet upliće i prepoznatljiv je neprestani dotok snage iz duhovnog kraljevstva, jer Moji više neće biti neodlučni ili plašljivi naspram prijetnji i mjerā od strane zemaljske vlasti, oni će biti tako ispunjeni silom Moga Duha da će živo svjedočiti sa takvom jednom moći uvjeravanja koja će sve ljude ispunjavati sa čuđenjem a opet će samo njih rijetke dovesti do preobraćanja u zadnji čas. Jer Mojima Ja više nisam daleki Bog, Mojima sam u Istini postao Otac Kojemu se s punim povjerenjem bacaju na srce, Kojega dječji molećivo zazivaju u pomoć i Kojega oni u svakom trenutku priznaju pred svijetom sa neuzdrmljivom vjerom i hrabrošću.

Moj Duh će djelovati tako očigledno, i snaga Moga Duha će preplaviti Moje, tako da će ostati postojani i u radosnoj izvjesnosti Moga dolaska izgubiti svaki strah i nesigurnost. I Ja ću doći kod njih, vidljivo i osjetno, i snažiti ih, tješiti i poticati, biti ću uz njih i uvijek davati nove znakove Moje prisutnosti, budući da posljednja vjerska borba zahtijeva veliku snagu od Mojih i ta snaga im jedino još kroz Mene Samoga može biti izvanredno dostavljena.

Tad će se događati znaci i čudesa, kao što je i najavljeno, no njih proizvodi sila Moga Duha, jer u posljednje vrijeme ta čudesa više ne znače prisilu vjere, (nego) još samo osnaženje za Moje i Sud za Moje protivnike, koji niti putem takvih dokaza Mog Božanskog djelovanja više neće biti obraćeni u svojim nastojanjima i naumima, koji se potpuno svjesno izručuju Sotoni radi zemaljskog blaga, koji nasrću na Moje kako bi njemu služili …. I oni će primiti svoju plaću …. oni će morati dijeliti sudbinu onoga koji je Moj protivnik, koji će biti svezan na Dan Suda, kad Ja Moje donesem k Sebi u Moje Kraljevstvo ….

AMEN