Bertha Dudde, br. 5527, 7 Studeni 1952

Želite li vi biti stvarni proglasitelji Mojega Imena, onda također morate duboko prodrijeti u Moje učenje Ljubavi; vi morate znati da je Ljubav prva i najvažnija, da Ljubav želi biti prakticirana, kako bi vam onda donijela i snagu da ustanete za Mene i Moje učenje. Jer, samo Ljubav Me prepoznaje, tek kroz Ljubav čovjek stječe uvjerenje da Ja jesam Bog i Spasitelj, samo kroz Ljubav će vjera oživjeti, a u ovoj živoj vjeri onda bez straha ustajete za Mene. Ispovijedanje Mojega Imena će biti krunidba borbe vjere pred Kraj ove Zemlje, a ovo ispovijedanje je također vaša pobjeda… No, tko Me može uvjereno ispovijedati pred svijetom? To nije samo vaše ispovijedanje ustima, nego vam ovo ispovijedanje donosi veliku zemaljsku nevolju i patnju, morat ćete se mnogo odricati, želite li Mi vi ostati vjerni, budući će vam se postaviti uvjeti, od vas će se zahtijevati žrtve koje je spreman ostvariti jedino onaj tko je Mene prihvatio u svoje srce, tko je tako duboko i iskreno sa Mnom povezan kroz Ljubav, tko osjeća Moju prisutnost, i ova prisutnost mu također daje snagu i sigurnost da Me zastupa pred svijetom, čak i uz gubitak svega što on zemaljski posjeduje. Ovo je veliki ispit vjere, kojeg će samo malobrojni izdržati, jer je nevolja vremena Kraja velika, i jedino onaj tko je čvrst u vjeri i služi u Ljubavi, ne pridaje joj pažnju, nego se čvrsto pouzdaje u pomoć Gospodara. Ali onda ću Ja i očigledno prebivati među ljudima koji Mi žele pokazati odanost, a koji su ipak slabi suočeni sa neljudskim postupanjem protiv istinskih proglasitelja Mojega Imena. A onda će čak i slabi biti preplavljen Mojom snagom, jer Ja prepoznajem njegovu volju, i stoga mu pomažem u svakoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji. Ja ću uvijek i stalno biti među ljudima, ako oni u vjeri čine spomen Mojemu Imenu, ali ću također biti vidljiv njihovim zemaljskim očima, tamo gdje to zahtijeva vjera i nevolja, budući Ja želim pomoći ljudima, i neću ih bez zaštite pustiti da padnu u ruke neprijatelja. Hrabrost ispovijedanja će opasti u mnogih koji danas još vjeruju da su dobri kršćani i predstavnici Mojega učenja, jer će im prijetiti mjere (sredstva, postupci) zemaljske vlasti, a oni nisu dovoljno čvrsti da pruže otpor, budući im Ljubav ne pruža snagu, jer oni tijek događaja promatraju samo razumom, ali nisu iznutra sjedinjeni sa Mnom. A u ovoj nevolji koja je sve veća, Ja silazim na Zemlju sa velikom veličanstvenošću i slavom… kako bih sada pomogao Mojima, kako bi ih oteo od njihovih tlačitelja, i nagradio im njihovu vjernost, vodeći ih na mjesto mira i blaženstva… Kada se borba vjere zapali tako žestoko, da ljudi budu prisiljeni zauzeti stav, može se svakoga dana očekivati Moj dolazak. Jer, Ja sam vam dao Obećanje da ću skratiti dane zbog izabranih, kako bih skratio njihove patnje, i dao im nagradu za vjernost koju su pokazali Meni i Mojoj Riječi… Ja dolazim da ih oslobodim od sveg zla.

AMEN