Bertha Dudde, br. 3766, 10 Svibanj 1946

Vjerska borba zahtijeva hrabre borce, ona zahtijeva mnogo snage, jer će biti iznimno teška. Oni koji ju žele izdržati, koji žele izići kao pobjednici iz posljednje borbe na ovoj Zemlji, moraju biti tako usko povezani sa Mnom, da mogu stalno crpiti snagu iz Mene. Oni moraju živjeti u čvrstom uvjerenju, da sam Ja uvijek na njihovoj strani, da se borim sa njima i za njih, a svjesnost Mojega prisustva čini ih hrabrima, punima snage i otpornima (čvrstima). Oni sami moraju tako čvrsto vjerovati u Mene, da budu također uvjereni i u dobar ishod borbe, a ovu čvrstu vjeru oni prethodno moraju steći, prije nego započne posljednja borba na ovoj Zemlji. Ako vas Ja sada puštam proći kroz ove često teške ispite (kušnje), to će biti samo za vaše dobro, jer kao Moji borci u posljednjem vremenu prije Kraja, vi trebate biti aktivni i to je za što vas Ja pripremam. Ja želim osnažiti vašu vjeru kroz mnoštvo ispita koje vi trebate savladati. A, vaša volja će vas također dovesti do uspjeha… Vi nećete otpasti od Mene kroz te kušnje, nego ćete postajati sve čvršći, vi ćete sve uvjereniji osjećati Moje prisustvo, a to je što Ja želim postići kroz svaku nevolju koja i vama, Mojim slugama na Zemlji, prilazi. Ne bojte se ničega… jer Ja sam s vama… I znajte da vas Ja baš nikada neću napustiti, čak ni kada ne pojavim trenutačno, ali Ja vam pomažem uvijek i stalno na način koji vam je potreban da bi stigli do cilja. Nadolazeća borba vjere je posljednji i najteži ispit, kojeg ćete vi međutim izdržati, i kojeg se vi stoga ne trebate bojati. Ipak, vi morate proći kroz borbu, vi morate slobodnom voljom doći do snage vjere, koja vas čini jakima i nepobjedivima protiv najgorih napada, tako da vi iznova možete ljude podučavati s uvjerenjem, tako da vi njih možete povući k vama, kao što sam Ja vas povukao k Sebi. Čim vi budete ispunjeni svjesnošću Mojega prisustva, sve će vam biti lako, i također ćete se boriti za Mene s radosnim srcem, budući se vi borite sa Mnom, budući vi znate da vas Ja uvijek opskrbljujem Mojom snagom, te vi ne možete podleći. Jedino od Mene vi možete crpiti snagu i hrabrost, budući ste vi sami preslabi, a zasigurno vam svijet neće dati snagu i hrabrost. Ja međutim razdjeljujem prekomjerno, ako vi samo ostanete u vezi sa Mnom… a da bi vi ovu vezu učinili sve prisnijom (iskrenijom, dubljom), vi prvo morate biti izloženi ispitima vjere, koji vas čine da uteknete Meni, sve dok vi ne budete tako uvjereni u Moje stalno prisustvo, da se više ničega ne bojite… sve dok vi ne budete tako čvrste vjere, da je ova jamstvo za pobjedu u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.

AMEN