Bertha Dudde, br. 4690, 15 Srpnja 1949

Moja mala zajednica ostati će mi vjerna do Kraja, jer ona obuhvaća pravu Očevu djecu, što su Moji koji putem duboke povezanosti sa Mnom neprestano primaju snagu da bi mogli izdržati u najvećoj zemaljskoj nevolji. Moji će biti teško tlačeni od djece svijeta koja pripadaju Mome protivniku i za njega se bore protiv Mojih, no kako Ja kao borac uvijek idem uz Moje dajući im izvanrednu snagu, ne može ih se pobijediti čak i kad je borba izrazito teška.

Oni imaju jedan neuništivi štit, koji im je najsigurnija zaštita …. Štit vjere, protiv kojega su svi napadi bezuspješni …. Što žešća je zemaljska nevolja to uvjerenije oni očekuju Moju pomoć, Moj dolazak odozgor i spas iz zemaljske nevolje putem Mene …. oni zemaljski više nemaju zaštite i zavise još jedino o Meni, o svojoj vjeri, inače bi morali potpuno odustati od Mene i predati se svojim zemaljskim neprijateljima. No tada će moći uvidjeti što može snažna vjera …. U najvećoj nevolji Ja ću očevidno donijeti pomoć, pošto Moji čvrsto vjeruju u to da im Ja pomažem.

A Ja nikada neću dopustiti da ta vjera propadne. Čak i ako protivnici zemaljski visoko kotiraju, materijalno su u izobilju i naoko su puni snage i sile, Moji neće željeti njihova blaga, oni streme još jedino gore, žude Mene i duhovna dobra, bezrezervno su prevladali materiju pa su stoga i zreli za boravak u raju Nove Zemlje, koji će ih odštetiti za svu patnju u posljednje vrijeme pred Kraj.

Oni uistinu imaju za proći jedan ispit, koji im treba donijeti bogatu nagradu, jer ne sebe samih radi moraju iskusiti tešku patnju i muke na Kraju, nego bližnjih radi, koji po snazi vjere trebaju uvidjeti koji stav je jedini pravi, i koji imaju još jednu zadnju priliku da se pri Mom jasnom djelovanju koje će ih zamisliti odluče za Mene.

Tako da se i velika patnja pred Kraj treba gledati kao sredstvo za spasenje izgubljenih duša, pa zato Moju posebnu Ljubav uživaju oni koji svojih bližnjih radi na sebe uzimaju križ i pored svega se čvrsto drže Mene. A da je to izdržljivo za one koji su Moji, to im čvrsto jamčim, oni će izdržati i Meni dokazati vjernost, sve dok Ja Sâm ne dođem na oblacima i vratim ih domu u Moje Kraljevstvo …. i svoj nevolji bit će kraj ….

AMEN