Bertha Dudde, br. 2274, 24 Ožujak 1942

Vojska Kristovih boraca bije pravednu bitku. Ona brani vjernike protiv sljedbenika svijeta, budući će oni biti ugnjetavani do krajnosti. A budući je ova borba pravedna, također će i pobjeda biti na strani onih koji brane Isusa Krista. A borit će se mačem usta, i Gospodar Osobno će biti Vojskovođa, a Njegovi ratnici će Ga slijediti gdje god ih On vodi. Pa čak i ako On ima pokazati samo jednu malu četu koja ide u bitku pod Njegovom zastavom, oni će ipak biti nadmoćni drugima u snazi, jer gdje Sam Bog blagoslivlja bitku, tamo se nikada ne treba bojati da će četa biti nadvladana i da će protivnik izaći kao pobjednik. Jer, Njegova vojska ima veliku moć, a ovu moć ona crpi iz vjere u Isusa Krista. A Bog ne razočarava njihovu vjeru i On nevidljivo intervenira tamo gdje prijeti opasnost. Jer, Njegova je volja da se bori u Njegovo Ime, i stoga On neće pustiti ratnike bez podrške. I tako On sada okuplja Svoju vojsku i poziva ih da budu čvrsti u vjeri, tako da On može djelovati kroz njih, čak i kada oni još nisu slobodni od njihovih tjelesnih lanaca. Jer, Bog želi pridobiti duše koje su još slabe u vjeri, On im želi učiniti shvatljivom propadljivost (prolaznost) svega zemaljskog, tako da oni svoja osjetila i svoja nastojanja usmjere na najvažniju stvar… na duboku povezanost s Bogom Ljubavi, svemoći i mudrosti. Oni Mu trebaju prići u iskrenoj molitvi, i moliti za njihovo duhovno dobro, onda je On spreman za svaki dar milosti, i On također snaži njihovu vjeru. A ako sada započne borba, oni su također voljni boriti se kao pravi ratnici za Njega i Njegovo Ime, jer će oni biti snažni. budući vjeruju, i Njegovo Ime će njima biti sveto, zbog čega će se oni također boriti za Isusa Krista u nadolazećem vremenu.

AMEN