Bertha Dudde, br. 6034, 26 Kolovoz 1954

Uskoro će vam postati izvjesno koliko slaba je vjera onih koji se samo imenom priznaju Mojima, koji životare bez Ljubavi. Oni će se uznemiriti na događaje koji će ozbiljno pritisnuti ljude, i oni će početi sumnjati u Mene… u Biće, Koje treba biti nadasve moćno, i treba biti mudro, a ljude ne štiti od prirodnih elemenata, i od sotonske samovolje ljudi… Oni posjeduju samo mrtvu vjeru, formalnu vjeru, koja u vremenima nevolje potpuno podbacuje. I otuda oni nemaju ni sidro za koje se mogu držati, te se sada dokazuje nedostatak Ljubavi, koji će ovu vjera vrlo skoro učiniti potpuno izgubljenom… sada će se dokazati Istina toga da jedino Ljubav budi vjeru u život, da međutim živa vjera također jamči puno razumijevanje za sve što se događa, budući Ljubav u ljudima također pali svjetlo spoznaje, i sada on također zna o međuovisnostima, o uzrocima i posljedicama, i prije svega o bliskom Kraju. A, ako vam sada ljudi priznaju svoje sumnje u Boga, onda im vi ukažite zbog čega oni ne mogu čvrsto vjerovati u Mene i u Moju uvijek spremnu pomoć… Ozbiljno držite pred njima Moju zapovijed Ljubavi, koju sam Ja dao kao prvu i najvažniju zapovijed, zato jer Ja želim njihovu vjeru dovesti do te snage, da on podnese svaku poteškoću bez da postane kolebljiv… jer bih Ja ljudima želio prenijeti razumijevanje, jer Ja u njima želim zapaliti svjetlo spoznaje, no bez Ljubavi ovo nije moguće. Ipak, ljudi se u nadolazećoj nevolji trebaju jasno odlučiti… oni trebaju postati svjesni njihove slabe vjere, i stoga sada ili nastojati osnažiti ovu vjeru… što im može uspjeti, ako dopuste da više govori njihovo srce nego njihov razum… ili se potpuno odvojiti od Mene, da Me oni zaniječu, i pređu Mojemu protivniku, da još više povećaju nevolju bližnjih vlastitim okrutnim (ne-Ljubavnim, neljubaznim) postupcima… ali onda također trebaju očekivati sudbinu onoga koji je Moj protivnik, i koji riskira sve kako bi ljude odvukao od Mene. Nadolazeći događaji će biti ispiti vjere za sve ljude… Čak će i Moji uplašeno i zabrinuto zvati prema Meni, ali oni će zvati jer vjeruju u Mene. I, Ja ću im pomoći zbog njihove vjere… Koji u sebi više nemaju svjesnost da Ja jesam i da Ja njima mogu pomoći, i zato Mi ni ne dolaze po pomoć, ovi će Me otvoreno zatajiti, i stoga će do sada mrtva vjera postati očigledna… Postat će očito koliko malo i koliko rijetko se teži živoj vjeri, unatoč lijepim riječima, unatoč crkvama i propovjednicima…. Sve će se dokazati kao prazne ljuske, koje u sebi ne nose nikakvu jezgru. I dokazat će se gdje je Crkva Koju sam Ja utemeljio na Zemlji… gdje se trebaju naći vjernici koji imaju snažnu vjeru kao Petar… Stijena vjere je jedino obilježje Moje Crkve, koju ništa ne može poljuljati… A ova vjera će se morati dokazati u nadolazećem vremenu.

AMEN