Bertha Dudde, br. 4335, 15 Lipnja 1948

Moja ogromna Ljubav prema vama dolazi do izražaja u Riječi koja vam se dostavlja iz visine. Uvijek iznova Ja vam to moram osvijestiti, uvijek iznova vi Moju Ljubav morate zaslužiti zahvalnošću, tako što Mi otvarate srce i uho te primate ono što vam nudim. Moja Riječ sadrži snagu, koju vaša duša treba da bi postala Moja za vječno; Moja Riječ je stoga duševna hrana koja vam ne smije nedostajati želite li postati blaženi.

Pa će vam Moja Riječ uvijek biti dostavljana, da se možete okrijepiti ako gladujete i žeđate, a doći će i vrijeme u kojem će vam nedostajati fizičke hrane a vas i pored toga održava duhovna hrana, tjelesno i duhovno. Sjetite se Mojih Riječi, i ne budite plašljivi ako vam zemaljski bude uskraćeno sve što trebate za održavanje tijela, imajte na umu da je Moja Snaga i moć neograničena, da sam Ja Gospodar nad životom i smrću, nad svim stvarima u Stvaranju i da je Meni uistinu moguće Moja stvorenja održati čak i ako se to zemaljski čini nemoguće, jer Meni je sve moguće ….

I kad vam dostavim snagu iz duhovnog kraljevstva putem Moje Riječi, onda vi s uvjerenjem možete otpustiti svaku zemaljsku brigu i čvrsto vjerovati u to da će vas Bog održati …. No snagu iz Mene morate primati, inače je Moje djelovanje na vama nemoguće, tj. proturječi Mom zakonu od vječnosti. Za stvorenja, koja su ušla u krug Moje Ljubav-ne struje, svaka izvanredna pomoćna usluga je moguća, no oni koji se nalaze izvan njega, biti će preslabi i propadaju kako tjelesno tako i duhovno, pošto je zakon od vječnosti i to da bez Moje dostave snage ništa ne može opstati.

Stoga Ja vama ljudima prilazim već u Riječi, kako bih vam pokazao i objasnio Moje neuobičajeno djelovanje, da biste onda bili tako osnaženi u vjeri da se Meni prepuštate bez ikakve dvojbe. A tada ću Ja na vama moći izvesti i to čudo da živite bez da imate zemaljske hrane …. što je za nevjerne čudo, no za vas će to biti razumljivo i samo dokaz Moje prisutnosti i Moje velike Ljubavi za vas.

No vi već ranije snazi Moje Riječi morate dopustiti da djeluje na vama, vi već prije morate postati Moji, morate Mi biti pripojeni u Ljubavi, držati Moje zapovijedi i neprestano se truditi ispunjavati Moju volju, tad će vam biti podrazumljivo to da vas Ja održavam u vremenima najveće nevolje, tada nećete više dvojbiti Moju Ljubav i Moju moć, i vašu sudbinu s punim povjerenjem prepustiti ćete u Moje ruke. I Ja ću vas održa(va)ti …. tjelesno i duhovno Ja ću vas zbrinuti i dati vam dokaz toga da ste vi djeca Moje Ljubavi i da Moju očinsku Ljubav vječno ne gubite …. Ja ću vas voditi kroz nevolju i tugu, vi ćete ustrajati do Kraja i moći ćete primiti nagradu koju sam vam obećao …. vječno blaženstvo ili život u raju na Novoj Zemlji ….

AMEN