Bertha Dudde, br.  2294, 9 Travnja 1942

Milosti puno vrijeme zemaljskog života približava se svome koncu, i stoga međusobna borba obiju sila postaje sve žešća, kako se svaka od njih trudi da za sebe zadobije još mnoge duše. A to vrijeme se može prepoznati i po vanjskim znacima, kako bi ljudi primjetili i znali da je blizu vrijeme koje je najavljivano usmeno i pismeno. A tko obraća pažnju na znakove, taj ni neće biti iznenađen, nego će se pripremiti za Posljednji Sud, za Kraj i za odluku. Jer Bog unaprijed najavljuje to vrijeme, a to je opet milost za čovječanstvo. Njegova Ljubav i Njegovo Milosrđe pripadaju Njegovim stvorenjima do zadnjeg časa, i On prihvaća svakog grješnika koji još pronađe (put do) Njega i koji Ga moli za samilost; On je neprestano spreman darovati milost, Kojom se ljudi samo trebaju poslužiti da bi izbjegli konačnu propast. 

No samo će Ga rijetki ljudi zazvati za samilost, pošto se Boga više ne prepoznaje i vjera u Njega čovječanstvu potpuno nedostaje. Pa je stoga Posljednji Sud neizbježan …. on mora doći i uništiti sve što još živi na Zemlji, kako bi omogućio novo-oblikovanje Zemlje, kako bi djelo izbavljenja još nezrelog duhovnog opet moglo započeti, u skladu s Božjom voljom. Jer stvorenje, koje još nije postiglo posljednji stadij kao čovjek, spriječeno je u svom daljnjem razvoju prema gore, tako da mu moraju biti pružene nove mogućnosti u kojima to stvoreno može dalje sazrijevati.

Vremenski period koji tad započinje, opet je poput raja, jer ljudi žive u miru i putem međusobne Ljubavi si stvaraju skladan i patnje lišen zemaljski život, na kojemu vidno počiva Božji blagoslov, pošto ljudi ispunjavaju Njegovu volju i srca im kucaju za Njega. Vrijeme borbe prošlo je, a nastupilo je doba služenja, za razliku od ranijeg vremena koje je donosilo samo borbu, pošto se čovječanstvo više nije htjelo odlučivati za služenje. A novi ljudski rod plamtjeti će od Ljubavi spram Boga, što Boga pokreće na to da boravi među njima, jer On je tamo gdje je Ljubav ….

Degenerirano stvorenje, koje je svoju volju ponovno zloupotrijebilo, opet će biti prognano, njemu će opet biti oduzeta slobodna volja, a ljudi više ne mogu biti tlačeni od protivnika, koji se koristio tim slabim, njemu podatnim bićima kako bi na ljude koji su u vjeri utjecao nepovoljno. Ta vlast tada mu je oduzeta, pa se onda ljudi mogu lakše razvijati uvis i na Zemlji postizati onaj stupanj zrelosti kojega ranije nije bilo moguće postići. Borba svjetlosnog svijeta tada je za kratko vrijeme okončana, pošto svjetlosna bića više ne nailaze na otpor, nego se ljudi dobrovoljno prepuštaju njihovom utjecaju i tad žive onako kako je Božja volja …. u Ljubavi i u duhovnoj povezanosti ….

AMEN