Bertha Dudde, br. 5258, 22 Studeni 1951

Ono što je prolazno prestati će postojati no ono što je duhovno napustiti će formu koja ga je do tada sadržavala. A onda dolazi do novoutjelovljenja duhovnoga u drugu formu, već s obzirom na stanje zrelosti koje je to duhovno postiglo. Razvojni put duhovnoga u ranijim stadijima nastavlja se, tako da dakle uništenje ili razlaganje ove Zemlje to duhovno posebno ne dotiče, s druge strane sve, što je dostiglo stadij čovjeka a ne pripada onima koji su premješteni, više ne napreduje prema gore u svome razvoju, nego duboko propada …. ono svoj razvoj prema gore započinje iznova, jer je na koncu totalno zakazalo …. 

Zato će novo stvaranje biti jedan iznimno miran svijet koji u istoj mjeri raduje ljude i životinje, koji se nalazi u najpotpunijem skladu sa Božanskim principom, i sva tvorevina, Boga će slaviti i hvaliti u svojoj ljepoti i svrhovitosti, koju će ljudi doživljavati kao izuzetnu blagodat. Takoreći da nema ničega neplemenitoga, ničega što ljudskom oku ne bi bilo na užitak, sve samo uzrokuje radost, sve je puno svrhe i smisla te stvoreno za ugodu čovjeka.

A čvrsta materija, u koju je zatočeno Bogu-protivno, na ljude još ne može utjecati nepovoljno, pošto je još u stanju ponovnog zatočeništva, potpuno nejako i nesposobno za ikakvu aktivnost. Zato onda i jeste doba mira, pošto se ništa ne nalazi u međusobnom otporu, pošto se sve opet kreće u Božanskom redu, pošto ono još svezano duhovno osjeća da se uspinje, i pošto su ljudi puni Božanskog Duha, znači znaju o svemu, a to ih znanje čini blaženo sretnima i potpuno mirnim stanovnicima Nove Zemlje. Jer oni su s Bogom povezani, i njihovo biće je stoga tako prožeto Ljubavlju da oni uvijek mogu biti samo dobri, što pak osjeća i ono duhovno koje se još nalazi pod njima, u životinjskom i biljnom svijetu, a cijela ta Ljubav-na sfera pogodna je za brzi razvoj uvis.

Koliko god užasno da će Zemlja završiti, toliko mirno i skladno će ona ponovo započeti, a stanovnicima Zemlje biti će osigurana blažena sudbina kao nagrada za njihovu vjernost prema Bogu i njihovu nepokolebljivost u vjeri. A Sam Bog boraviti će među Svojom djecom, kao što je to i obećao (Otkrovenje 21:3)….

AMEN