Frano O., Objava br. 131, 15 Veljače 2015

Jedna kometa ide prema vašoj Zemlji i za mnoge će na njezinoj površini ona biti zadnje što će vidjeti na ovoj Planeti. Strah i očaj koji će ljudi doživjeti dok će se bespomoćno osjećati kako se kometa bude približavala Zemlji je van svakog opisa. Mnogi će se suočiti sa potrebom duše koja će u tim danima vapiti za Mojim zagrljajem, da svoje pribježište pronađu u Meni, Njihovom Ocu i Stvoritelju.

Ovdje vi igrate veliku ulogu. Jedni će vas već znati jer ste im od prije govorili da kometa dolazi, a drugi će konačno imati uši da čuju i s pozornošću pratiti sve riječi koje dolaze od strane vas.

Moja Ljubav je za svu Moju djecu i tko god Me u dubini duše zazove i zavapi za Mojom zaštitom, podići ću ga iz njegovih agonija i priviti uz Svoje srce.

U onaj dan, sati prije udara komete, cijela će Zemlja utihnuti u strahu i još će mnogi zazivati za Mene.

Imate zadatak, imate Misiju, obavijestite ljude.

Isus Krist Bog