Bertha Dudde, br. 7392, 19 Kolovoza 1959

Dar proricanja budućnosti, vjerodostojno proročanstvo, je ‘djelovanje Božjeg Duha’ u ljudskom biću. Svatko tko ovo zna, također će pripisati ispravnu vrijednost takvim predskazanjima što čini nužnim da se potonja rašire, budući je Božja volja da bi ljudi trebali znati u svezi njih ili ih On ne bi bio otkrio osobi putem Duha. Jer proročanstva nisu priopćena ljudima da ih zaplaše ili da razotkriju budućnost, namjesto toga njihova je svrha da bi ljudi trebali urediti njihov život sa većom odgovornošću spram njihovih duša u skladu sa predskazanjima. Jer svaka osoba bi trebala znati da se i dalje može promijeniti i da ona jedino može izvući koristi tako što mijenja svoj karakter, tj. upravlja ga sukladno Božjoj volji, kako bi onda spokojno čekao i vidio što će Bog poslati na čovječanstvo. Dar proricanja budućnosti je prema tome obaveza… Posljedično tome osoba se ne treba bojati kako će proglasiti nešto što je sam smislio (vlastito djelo), jer… jednom kada djelovanje Duha postane očigledno, što također uključuje buduće događaje koji su utemeljeni na duhovnim razlozima i koji nikada ne bi bili spomenuti od strane čisto svjetovno orijentirane osobe koja na vjeruje u to. Svatko tko proglašava buduće događaje u svezi sa duhovnim učinkom govori na Božju poduku, jer svaka svjetovno orijentirana osoba bi odbila proglasiti takva predskazanja budućnosti i raširiti ih među njegovim bližnjim ljudskim bićima… U prirodi je stvari da jedino duhovno probuđena osoba najavljuje događaje govoreći na Božje poduke, i on je također odgovoran za njihovo razdjeljivanje, onoliko koliko je to za njega moguće. Jer on će uvijek biti vođen ispravno, samo ako obrati pažnju na svaku nježnu sugestiju i dozvoli sebi biti vođen od strane unutarnjeg glasa, što uvijek treba biti smatrano za jedan izražaj Duha.

Ne prima mnogo ljudi dar proricanja budućnosti, ali nekolicina kojima Božji Duh otkriva buduće događaje trebaju nositi njihovu odgovornost i osigurati razdjeljivanje onog što im je poslano. I oni se ne trebaju bojati da će djelovati protivno Božjoj volji, jer pažnja čovječanstva treba biti skrenuta na buduće događaje i oni trebaju sebe sukladno pripremiti. I Duh Božji će stvoriti prilike, on će okupiti ljude, on će nagnati proroka iz nutrine kada bi trebao govoriti i također ga nježno upozoriti kada je neprikladno o tome govoriti… Osoba jedino treba zamjetiti nježni unutarnji glas, jer jednom kada je Duh Božji na djelu on neće prestati djelovati i voditi osobu sukladno Božjoj volji. Još jednom treba biti rečeno da se vi približavate velikim događajima i da je dobro ako ljudska rasa zna za njih već unaprijed, čak ako ona gleda na predskazanja sa nevjerovanjem (nepovjerenjem). Ali činjenica da je to već unaprijed bilo najavljeno će njima postati očigledna jednog dana, i onda će događaji imati veći učinak na duše ljudi i oni će vjerovati najavljivanju skorog Kraja, što je od velikog značaja, jer onda će oni imati jedino kratko vrijeme preostalo kojeg mogu iskoristiti dobro za spasenje njihove duše samo ako su dobre volje. I Bog neće prestati podsijećati i upozoravati, i prema tome On će nastaviti skretati pažnju ljudi na nadolazeće događaje kroz glas Duha, On neće prestati sve dok ne dođe dan koji će pokrenuti ogroman užas budući će jedino nekolicina biti sposobni sebe spasiti, premda bi ljudsko biće jedino trebalo imati ispravan stav spram Njega da bi bio vođen kroz sve nedaće i opasnosti, ili… ako treba izgubiti njegov život… da mu bude podaren više ugodan život u vječnosti… Na nadolazeće događaje ne možete biti upozoreni dovoljno često, ispunjeni duhom, trebate uvijek jedino proglašavati što vam duh proglašava… I vi ćete udovoljiti volji Boga, Koji vam Osobno govori kroz Njegov Duh i Koji želi govoriti svim ljudima.

AMEN