Bertha Dudde, br. 8729, 18 Siječanj 1964

Čak ako se iznutra odupirete misli da će sve oko vas biti uništeno, kao što vam je neprestano proglašavano, to će se unatoč tome dogoditi sasvim izvjesno, jer Moja Riječ je Istina i Kraj ovog svijeta u njegovom sadašnjem obliku je bio odlučen od vječnosti… Moj plan Spasenja će prosljediti, jer jednom kada donesem odluku ona se neće promijeniti, jer vrloduboka mudrost je od početka prepoznala što služi Mojoj nakani… povratku svih palih duhova… i prema tome ću Ja sprovesti što je bilo odlučeno. Činjenica da precizan datum neće nikada biti dan vama ljudima je objašnjena vašom slobodom volje, koja bi bila u opasnosti kada bi znali točan dan i čas. Ali ljudska rasa neće nikada ostati bez upozorenja, Ja ću uvijek nagovjestiti što će doći, tako da oni mogu sebe pripremiti i da Kraj za ljude ne bude Kraj kojeg se treba bojati. I time Ja opet i opet iznova neprestano ponavljam da je dužina vremena koja je dušama bila podarena za ovo spasenje ili zemaljski period istekla… da je totalna transformacija djela stvaranja zvanog Zemlja također nužna budući je sve postalo IZVAN-RED-no, budući ništa što unapređuje dušin razvoj više nije korišteno i budući Zemlja treba opet ispunjavati njezinu svrhu: pomagati dušama postići zrelost, što, međutim, čini totalnu transformaciju njezine površine neizbježnom. I čak ako vam je još dana odgoda, vi ne bi trebali vjerovati da je Kraj bio opozvan… Dan će biti ispoštovan koji je bio predodređen od vječnosti… Vi samo trebate znati da ste već dosegli najnižu točku koja povlači za sobom Kraj, time, sukladno stanju vaših duša preduvjeti za dezintegraciju Zemlje bi već postojali… Međutim, Moja je odluka neopoziva, i time vi možete smatrati preostalo vrijeme za dar milosti, jer vi se i dalje možete promijeniti, budući nije nikada kasno za to… I prema tome Ja vas pozivam opet i iznova: Vjerujte da se uskoro suočavate sa Krajem. Jer čak ako kratko vrijeme još prođe, to je unatoč tome samo trenutak poredbeno sa golemim događajem koji će se naknadno dogoditi, koji će zaključiti jedan period, početak kojeg ste vi nesposobni procjeniti budući su početak i Kraj jednog zemaljskog perioda toliko daleko da vi ne možete proizvesti ikakav jasan dokaz, unatoč tome, vi možete biti uvjereni da su oni beskonačno dugi periodi vremena.

Premda je pojedinačno ljudsko biće prividno nevažno i sićušno u velikim svjetovnim događajima, on je unatoč tome jednom izvorno stvoreni duh čiji povratak Meni puno znači i kojeg bi Ja prema tome želio spasiti prije ovog Kraja, tako da on neće morati iznova provesti beskonačno duga vremena u agoniji i jadnosti, što on može odvratiti od sebe time samo što će obraćati pažnju na Moja opominjanja i upozorenja koja će još primiti tijekom posljednjih dana. Preostalo vrijeme milosti je samo kratko, i svaki dan treba od strane vas biti smatran za dar u kojem možete uspjeti ostvariti vašu unutarnju promjenu, on može značiti povratak na stazu kojom hodate… pod uvjetom da vjerujete u Kraj ove Zemlje i prema tome također u kraj svih živih bića na Zemlji (Sefanija 1:2, 3, 14-18), kao što vam je neprestano proglašavano. Vi ne vjerujete budući jedan dan prolazi poput drugoga i ništa se neobično ne događa, a ipak Ja vam upućujem toliko puno poziva na buđenje… vi ste neprestano suočavani sa različim prirodnim katastrofama, opet i iznova drugačija komešanja vas uznemiruju, koja su naumljena probuditi vas iz stanja sna koje nalazite toliko ugodnim… Ali vi ne želite prihvatiti išta kao znak odgore… Vi nastavljate sa vašim nepromišljenim načinom života, vi gušite svaki osjećaj odgovornosti… Vi živite na Zemlji a ipak ne postižte vječni život nego se namjesto toga približavate smrti. Unatoč tome, vi ste dosegli Kraj jednog zemaljskog perioda, i ako ne vjerujete u to vi ćete biti uhvaćeni na iznenađenje i nećete pronaći put izlaza, ali prethodno tome vi ga još uvijek možete pronaći ako se zaputite stazom ka Meni, ako sebe izručite opet i iznova vašem Bogu i Stvoritelju i apelirate Mi za zaklon i zaštitu od svih poteškoća skorašnjeg vremena… ako samo priznate Mene kao vašeg Boga Koji želi biti vaš Otac… Onda se doista više ne trebate bojati Kraja, jer onda će vaš povratak Meni biti ostvaren i Ja ću vas biti u stanju prihvatiti u duhovnom kraljevstvu gdje se i dalje možete nastaviti uspinjati ako napustite ovu Zemlju u niskom stupnju zrelosti. Unatoč tome, vi ste Me pronašli i ostvarili vaš povratak k Meni u posljednjoj minuti, vi ste pobjegli Mojem protivniku (Sotoni) i, dok ste još na staroj Zemlji, postigli ispravno shvaćanje da jedino u Meni možete pronaći spasenje i blaženstvo, i onda se isto tako više nećete trebati bojati Kraja.

 AMEN