Bertha Dudde, br. 1762, 2 Siječanj 1941

Neosporivo je bolje priznati pred svijetom pripadnost Kristovoj Crkvi nego biti predmetom protivnikove volje i zanijekati Krista. Jer tkogod je moćan u svijetu unatoč tome nema sile zaustaviti što će Bog na njega poslati. Tkogod niječe Krista, niječe Boga, pa čak ako i spomene Njegovo ime kao dokaz njegove vjere… Jer ako je on vrlo-duboko vjeran prepoznati će također Božanstvo Krista, budući on onda ima Ljubav a Ljubav priznaje Isusa Krista kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta. Ovaj uvid je rezultat vrloduboke vjere. Međutim, nevjera spriječava ljudsko biće od toga da prepozna Božanstvo Isusa. Prema tome, gdje je Isus Krist odbačen tamo je dokaz nevjere ljudskih bića i takvi ljudi pripadaju svijetu koji se otvoreno suprotstavlja Isusu Kristu. I svijet će zahtjevati odbaciti Ga potpuno, on želi da Njegovo ime više nije spominjano, on želi izbrisati svo sijećanje na Njega i odgojiti naknadne naraštaje u neznanju; on želi uništiti sve što upućuje na Njega i na taj način ugušuje znanje o Njemu i Njegovu djelu. I na taj način izbija borba…

 Oni koji Ga slijede će braniti Njegovo ime, ispovijediti Ga svijetu i spremno govoriti u Njegovo ime i o Njegovom učenju… Oni će biti proganjani a ipak strpljivo otrpjeti progonstvo poradi Njegova imena, oni će primiti snagu odgore i što su više napadani to će oni gorljivije proglašavati Njegovo učenje. Božja sila će biti vidljivo sa njima, Njegova ih Ljubav štiti i moćnici svijeta će morati shvatiti kako je njihova moć zaludna/ništavna. Oni će morati priznati veću silu Čiji je rad očigledan. Oni postaju nasilni i sada streme nametnuti njihovu volju pomoću svih sredstava i iz tog razloga će biti kažnjeni od strane Božje ruke… Jer kada se ljudska bića oholo žele boriti protiv Boga Osobno oni su potpuno kontrolirani od strane protivnika i onda će Bog tome stati na kraj… Stoga će doći vrijeme kada su mnogi zakoni  (u smislu, ‘jedan zakon za drugim’) usvojeni i ljudi će biti postavljeni u poziciju da odaberu za ili protiv Krista… Pristalice svijeta će Ga napustiti samih nagrada radi, oni će steći zemaljske prednosti/blagodati i prodati njihovu dušu. I mnogi će odustati od onog što bi trebalo biti njihovo najsvetije vlasništvo… Božanski Iskupitelj i Spasitelj svijeta… Ipak oni koji trpe progonstvo poradi Njegova imena će biti blaženi tisućerostruko budući će im On Osobno pristupiti i voditi ih u borbu i pobjeda će biti gdje je On Osobno zapovjednik. I čak ako se čini kako bi namjere neprijatelja mogle uspjeti, borba će trajati jedino kratko vrijeme, ali oni koji se bore za ime Isusovo će biti pobjedonosni.

 AMEN