Bertha Dudde, br. 4167, 14 Studeni 1947

 Posljednji dani prije kraja će ukazati snagu otpora koju će prikupiti ljudi koji pripadaju istinskoj Kristovoj Crkvi, u kontrastu sa onima koji iskazivaju više štovanja ljudskoj strukturi koju će vidjeti kako se dezintegrira napomol vjerske borbe. Jer to će biti vrijeme kada neće biti nikakvih kompromisa, kada će svatko morati donijeti jasnu odluku, kada će religijske doktrine biti razriješene/razmršene do posljednjeg detalja i prema tome će također biti nužno da se o njima razmisli i kada sve što je izvanjske prirode ne može izdržati ozbiljnu kritiku i prema tome će biti osuđeno ili odbačeno. Jedino onda će ljudi shvatiti kako li je to bezvrijedno bilo i koliko puno milosti i snage počiva u istinskoj vjeri i iskrenoj vezi sa Mnom kojoj nedostaje sve formalnosti. Ljudi će vidjeti kako se nešto raspada što su oni prikazivali kao trajno i oni će morati shvatiti kako oni bez silom sprovedenih zapovijedi imaju daleko snažniju vjeru i daleko su Mi bliži kroz njihov način života i njihovu volju, koja Mene traži i stremi Mi neprestano. Sve crkvene predstave će postati predmetom zakonskih mjera onih koji se bore protiv duhovnih stvari, i jedino netko tko čezne za Mnom iz dubine svoga srca, koji prima Moju Riječ i sa Mojom Riječju također snagu, će sebe dokazati… Onda će mnogo toga biti poništeno što se ljudima sada čini važno, i oni će morati odustati od toga i sebe zadovoljiti sa tihom kontemplacijom bez izvanjskih akcija, bez pompe i raskoši i bez učitelja koji nisu bili prosvjetljeni od strane Mene i prema tome neprikladni za službu svećenika. I oni će morati priznati da Sam Ja Osobno odabrao Moje sluge na Zemlji i dao im zadatak da poduče njihova bližnja ljudska bića i da im dostave Istinu… I blaženi su oni koji će onda prihvatiti Istinu, koji će se potruditi živjeti sukladno Mojoj volji i koji koriste kratko vrijeme do kraja za dušin razvoj, jer oni će se oprijeti i ustrajati sve do kraja.

 AMEN