Bertha Dudde, br. 4429, 7 Rujan 1948

  Vidljiva sila će vas kontrolirati koja će odbiti priznati jednu nevidljivu Silu… I ova će sila provocirati vašu posljednju probu vjere, jer ona će se boriti protiv Mene i željet će vas također educirati da postanete Moji protivnici. I to je zašto će vam biti potrebna vaša sva snaga vjere kako bi joj se oduprijeli. Mnogi će se pokoriti pod žezlom vladara koji im obećaje zlatne planine ali će zauzvrat zahtjevati odustajanje od sve vjere, sveg duhovnog znanja, priznavanje njegove sile i suvereniteta i nijekanje vječnog Stvoritelja, ljubav-i-punog i pravednog Boga, Koji će jednog dana pozvati ljude na ob-račun (tj. da polože račun) za njihovu volju, misli i djelovanja. I tako će Mi se on suprotstaviti, i premda posljednja vjerska borba neće dugo trajati ona će biti jako teška za Moje vjernike budući će oni biti postavljeni pod nadljudski pritisak koji će ispovijedanje/priznavanje Krista učiniti za njih nevjerojatno teškim. Ipak znanje o Čistoj Istini, Moja očigledna pomoć i nada u Moj dolazak i život u raju Nove Zemlje će vam dati snagu da ustrajte i prkosite svakom nasrtaju na strani svjetovnog autoriteta. Vi imate Moju Riječ da vas Ja neću pustiti da ostanete u nevolji, vi možete u to biti čvrsto uvjereni. Ali onaj koji će doći će zaslijepiti ljude sa njegovom intelektualnom oštrinom, i svi oni će mu podariti pravo organizacionih aktivnosti sa konačnim ciljem istiskivanja svih duhovnih škola razmišljanja.

 Jer on će pokušati prikazati duhovno stremljenje kao pogrešno primjenjenu životnu energiju, koja treba biti iskorištena za konstrukciju i poboljšanje zemaljskih potreba. I on će svugdje pronaći sljedbenike, koji će ga priznati i isto tako prosljediti protiv sveg duhovnog rada/djelovanja. I stoga će Moje sluge na Zemlji imati teške trenutke. Na početku će namjera biti oduzeti od vas sva sredstva koja vam omogućavaju da budete duhovno aktivni, ali vi ćete također biti pojedinačno progonjeni i morat ćete položiti račun zemaljskim vlastima u svezi vaših uvjerenja i aktivnosti. Nadalje, biti ćete također uronjeni u zemaljsku nevolju kao rezultat zakona koji izgledaju, i doista jesu, izvanredno grubi/mučni i brutalni za vjernika ako Ja neću očigledno stajati pored vas i podupirati vas pomoću duhovnih sredstava. I vi ćete osjetiti Moju očiglednu pomoć, osjetit ćete da Sam Ja sa vama i poznavati nevolju svake pojedinačne osobe koju ću Ja popraviti/otkloniti kada je pravo vrijeme. Antikrist će doći i sa njim svi znaci približavajućeg kraja. Jer čim započne vjerska borba vi možete biti sigurni kako do kraja neće biti još dugo, budući će vjerska borba biti vođena sa takvom oštrinom i takvom brutalnošću da ću Ja Osobno morati doći kako bi izbavio Moje vlastite iz najdublje patnje i podignuti ih u carstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17)… I onda će se dogoditi Posljednji Sud i sila Mojeg protivnika će biti slomljena jedno duže vrijeme.

 AMEN