Bertha Dudde, br. 4523, 24 Prosinac 1948

  Znaci koji prethode konačnom Kraju su nepogrešivi ipak jedino od značenja nekome tko gleda na njih sa duhovnog gledišta, budući se oni odvijaju unutar poretka prirodnog zakona i biti će prema tome prepoznati kao prethodno nagovještene naznake Kraja ako ljudi sami vjeruju u Kraj, time ako su naklonjeni povezati sve što je stvoreno sa Stvoriteljem i sva događanja sa Njegovom voljom. Posljedično, oni nalaze lakim vjerovati u Božju vladavinu i aktivnost, oni također znaju da se ništa ne događa samo po sebi nego da je sve rukovođeno od strane Božje volje. Ali onda oni također znaju da se u Knjigu Otaca (Bibliju) treba vjerovati, koja je bila nagovjestila Kraj još od samog početka razdoblja Spasenja. Ova predskazanja su bila potvrđena i ponovljena od strane Isusa Krista Koji je učinkovito doveo jedan stadij ovog razdoblja do kraja i započeo novog, ali uvijek sa upućivanjem na Kraj, na završetak dugog perioda Spasenja, koji sada dolazi do završetka. Da bi osigurao da će ovaj period Spasenja biti uspješan za duše On Osobno je ostvario čin Spasenja, omogućavajući im na taj način da brzo sazriju u duhovna bića koja više nisu potrebovala materijalnu Zemlju. Međutim, čin Spasenja nije bio dovoljno iskorišten. Otud Zemlja još ne može biti isključena kao mjesto za iskupljenje duhova, ona se jedino treba nanovo pojaviti preoblikovana ako će iskupljenje ograničenih duhova napredovati… Time, najprije će ona trebati biti uništena i razložena kako bi se dopustilo da nešto novo nastane iz nje (Knjižica br. 11). Činjenica da je ova razvojna faza ograničena je razumljiva, jer Bog je uvijek podario dušama specifičnu dužinu vremena da sebe oslobode od forme, što je povezano sa Njegovim zakonima vječnog reda. Ovo vrijeme je sada dokončalo i kao rezultat znaci sebe također moraju pokazati, jer Bog nikada neće ostaviti ljude bez upozorenja i opominjanja, tako da oni i dalje mogu potpuno iskoristiti posljednje dane za njihove duše. Čak najduži period Spasenja će dokončati jednog dana… Ipak jedino vjernik će ovo smatrati istinitim, i to je zašto će jedino vjernik prepoznati i obratiti pažnju na posljednje znakove… on će znati da živi u posljednjim danima i da se najozbiljnije treba pozabaviti njegovom dušom.

 AMEN