Bertha Dudde, br. 0704, 9 Prosinac 1938

 Oni koji vide u Meni njihova Oca su dobro zaštićeni u Mojoj brizi. I zato, dijete Moje, čuj Riječi Evanđelja… Blaženi su oni koji Me ljube i čuju Moje Riječi… jer Ja Sam put, Istina i život. I ako ste hranjeni sa Mojom Riječju, steći ćete sva vlasništva vječnog života. Iz ovog razloga je od najveće važnosti da slušate sve što vam proglašavam, jer ima mnogih koji se usuđuju potisnuti (u smislu: prouzročiti da se ne čuje) Moju Riječ. Međutim, napomol duhovne situacije nužno je podučavati Moju Riječ opet i iznova, budući vi nemate ideju koliko ste siromašni ako vam ne dajem duhovno bogatstvo. Vi bi se morali proći izuzetno gladni i dušina nevolja bi bila neopisiva. Ali osvježeni od strane Moje Riječi vi ste dovoljno snažni da se oduprete svim neprijateljstvima. I zato vas želim obavijestiti da se prvi znaci Moje volje počinju pojavljivati i da ljudi prihvaćaju Moju Riječ na svim mjestima. Ni jedan događaj nije ni u najmanjoj mjeri slučajan; namjesto toga, on je u potpunosti uređen od strane Moje volje i Moje svemoći… I jezgra Zemlje je neprestano aktivna u samoj svojoj nutrini i proizvesti će erupcije ogromnih proporcija, tako da ćete biti u krajnjoj opasnosti izgubiti vaš život ako Mene nemate na pameti… Što više ponizno vi ljudi prihvatite što pustim na vas, to ću vam više milosrđa ukazati… Ja jedino želim vašu Ljubav, i ako Mi ju ponudite, vi ćete biti spašeni u vremenu i vječnosti. Stoga pričekajte još malo i obratite pažnju na Moje Riječi da će Sveto Pismo sebe ispuniti do posljednjeg slova, jer što Gospod proglašava je uistinu neopozivo… Obratite pažnju na događanja u oceanima i kako prolazi kopno/kontinent… Obratite pažnju na sunce i sve elemente prirode… Imajte Stvoritelja na umu, i postanite ponizni kada gledate na sebe same i kako ste beskonačno sićušni u ovom djelu Stvaranja… I onda uzmite u obzir Stvoriteljevu veću od najveće Ljubavi za Njegove žive tvorevine i da On, u Njegovoj Ljubavi, koristi sva sredstva koja doprinose spram ponovnog zadobijanja vaših duša. Jednom kada ste o ovome dobro razmislili u vašem srcu, gledajte u Njega i aperirajte za Njegovo milosrđe… i vi ćete biti spašeni od sve opasnosti tijela i duše. I to se događa kroz Moju Riječ koja vam ukazuje na vrijeme terora i u isto vrijeme vam osigurava da ću se Ja uvijek prisjetiti Mojih vlastitih. I stoga pustite svu tugu i vjerno sebe izručite Ocu na Nebu, On jedini drži vaš život u Njegovoj ruci, On će vam dozvoliti zadržati ga ako Ga za to zatražite.

 AMEN