Bertha Dudde, br. 1066, 22 Kolovoz 1939

Božanski Stvoritelj mora prikladno reagirati na (doslovno: mora pravično osloviti)  opseg nedostatka brige u ljudi po pitanju duhovnih stvari, budući je cijeli život na Zemlji besmislen i beskoristan ako duša napusti njezinu zemaljsku čahuru u istom stanju kao što ju je bila primila. I takav profućkan život je pred Gospodom jedna odvratnost, jer Gospod je dao ljudima ovaj život za unapređivanje njihove duše a ne za nepromišljen način života i jurcanje za zemaljskim zadovoljstvima. Jao si ga onima koji ne prepoznaju njihov zadatak na Zemlji… Bezbrojne prepreke će biti postavljene na njihovom putu, tako da će oni sudarati sa njima i biti prisiljeni istraživati odakle sve ovo dolazi. Takva jedna prepreka je povremeno sposobna prouzročiti potpunu promjenu razmišljanja i riješiti aljkavost i nezainteresiranost spram svih duhovnih stvari. I prema tome Božja volja uvijek intervenira gdje je duhovna propast pred-vid-ljiva. Ako je krah ljudske duše neizbježan, drastična iskustva moraju teško opteretiti um ako će dušin pad u bezdan biti spriječen u posljednjoj minuti. Izrazito vidljivo neprestano duhovno opadanje je najbolji dokaz ovoga. Da li netko ikada povezuje najmanje događaje sa Bogom? Da li netko ikada daje čast Bogu i zahvaljuje Mu kada dnevni život prosljeđuje glatko?… Zar ljudsko biće ne doživljava nova čudesa uokolo i iznad njega svakog dana, da li ga ovi neprestani doživljaji ikada ponukaju razmisliti o njegovu Stvoritelju?… I kako često Božja milost vodi osobu kroz nevolju i opasnost… i on to prihvaća kao samo po sebi razumljivo dok bi, u stvari, trebao hvaliti i slaviti Boga bez kraja. Jedino pobožna naklonost prepoznaje Gospodnje vođenje u svemu… jedino vjerno dijete postavlja svo njegovo povjerenje u Božanskog Stvoritelja i Iskupitelja… Ipak ljudska rasa jedva poznaje vjeru, i ona je toliko udaljena od duhovnog doživljaja da Bog Ljubavi želi pomoći ljudima u njihovoj duhovnoj nevolji. I tako je došao dan da se poplava Božanske Ljubavi još jednom izlije sebe na čovječanstvo, jer vjera u Boga kao Vladara neba i Zemlje će nanovo iznići kroz znakove koji su čudesne prirode… Duh dobro-dušne osobe će jasno i bistro prepoznati Božju aktivnost i on će podučiti i pomoći njegovu bližnjemu da također nauči tumačiti znake ispravno. Vi ljudi ćete doći u posjed duhovnih vrijednosti; pa ipak, vi ćete gledati na-vani i ukoliko se ne potrudite slušati unutarnji glas, sve Riječi će biti uzaludne i time znakovi moraju govoriti u ime Božje mudrosti i moći… I vi ćete doživjeti mnoge od ovih… oni će svi upućivati prema gore, jer vi ne prepoznajte u njima ljudski utjecaj; namjesto, oni jedino ukazuju Gospodnju volju i svrhu. I ovo se vrijeme približava i time će vrijeme duhovne nevolje biti gotovo za svakoga tko obraća pažnju na ove znakove i to koristi za dobrobit njegove duše.

AMEN