Bertha Dudde, br. 1153, 30 Listopad 1939

 Vrijeme leti a ljudi ne mijenjaju njihov um; nebrojene duše će propasti, ukoliko im Gospod i dalje ne ponudi Njegovu Ljubav u posljednji čas, kada će im On demonstrirati užasavajuće uništenje svih zemaljskih stvari… I prema tome obratite pažnju na dane koji se značajno razlikuju od običnog vremena godine. Što niže sunce stoji to će blistaviji biti njegov sjaj i izvanredna će toplina zapanjiti ljude… Ovo će dati povoda svakojakoj vrsti pretpostavki… Ljudi će gledati prema nadolazećem vremenu dijelom sa radosnim povjerenjem a dijelom sa tjeskobnim sumnjama, i ljudsko biće će biti sklono priznati natprirodnu aktivnost.

Ipak samo nekolicina uzimaju u obzir njihov odnos sa Bogom… Oni ne shvaćaju da Bog Osobno želi usmjeriti njihove misli ka Njemu, oni čak ne pokušavaju tražiti povezanost između Njega i izvanrednog prirodnog fenomena… Doista, oni se vrlo brzo navikavaju na njega i ne izvlače ni najmanju korist za njihovu dušu. Jer samo ako bi obratili pažnju oni bi razumjeli poziv odgore. Ali ako ne razmotre njihov odnos sa Stvoriteljem, oni ostaju zemaljski usmjerena uma i ne prihvaćaju nijedan duhovni dar. I svi ovi izvanredni prirodni fenomeni su izražaji duhovne aktivnosti od strane sila koje su podložne Bogu i voljne Mu služiti. Više će duhovnih struja izbiti na površinu i sebe obznaniti ljudima na različite načine, a ipak ljudi neće provesti puno vremena razmišljajući o njima, jer sila tame ima užasno velik utjecaj i bori se protiv svakog duhovnog prepoznavanja… ona pokušava oslabiti Božansko, posljedično tome čovječanstvo će jedino uvijek obraćati pažnju na zemaljske događaje i ostati nezainteresirano za Božju aktivnost u prirodi, premda će ljudi biti jasno blagotvorno afektirani od strane njih. Samo mali broj vidi Božju ruku ispruženu ka ljudima i pokušavaju prosvjetliti njihova bližnja ljudska bića, ali oni jedino priznaju fizički perceptibilne prednosti a ne jednu poduku odgore koja naumljava prouzročiti promjenu ljudskog razmišljanja. I u ovom vremenu blagostanja, prouzročenog sunčevim izvanrednim učinkom u jedno neobično vrijeme, jedan će se događaj zbiti koji bi čak i duhovno slijepe ljude trebao natjerati da razmisle…

Zvijezda će sebe odvojiti od nebeskog svoda i promijeniti njezinu putanju… Sjajnost ove zvijezde će daleko nadmašiti druge, ona će blistavo sijati po noći i približavati se Zemlji tako da je ova pojava, također, neobična za ljude a ipak istovremeno demonstrira da je Stvoritelj neba i Zemlje u potpunoj kontroli i tako također diktira kretanje zvijezda sukladno Njegovoj volji. Jednom kada ova zvijezda postane vidljiva, čovječanstvo će se sve više približavati duhovnoj prekretnici… Ponuđeno mu je toliko puno duhovne pripomoći da ono doista jedino treba snagu volje da prihvati ovu pomoć, ipak ono postaje sve više tvrdoglavo, njegovo razmišljanje postaje sve više obmanuto… I vrijeme nije daleko o kojem je Gospod na Zemlji rekao da će svijet biti okrenut naopačke ako ljudsko biće zatvorni njegovo srce za sva duhovna pitanja.

Svjetlo će također sijati gdje je izbjegavano, jer zračenje svjetla će biti tako blistavo da ono prodire u sve, i čak duhovno obmanuta osoba neće biti sposobna izbjeći viđenje (u smislu: da to vidi sa svojim očima), ali on to/ga želi svejedno odbaciti, i tako će na kraju biti konzumiran od strane svjetla… Jer sve blistavo, svijetlo i jasno izgnaje tamu… I svjetlo će poraziti tamu utoliko što se tama mora povući jednom kada se svjetlo Istine probije. I laži i iluzije će se raspasti ali Istina će trajati cijelu vječnost.

AMEN