Bertha Dudde, br. 1748, 24 Prosinac 1940

Svijet može očekivati jednu izvanredno značajnu promjenu razdoblja. Jer dobra će duhovna bića sići na Zemlju i ostvariti radikalnu promjenu razmišljanja posredstvom izvanrednih događaja koji korespondiraju sa Božjom voljom. Borba između različitih škola razmišljanja će se voditi na ogromnoj skali sa rezultatom da će se dogoditi razdvajanje onih koji se prepiru za i protiv Boga. Nikakvi pojedinačni znakovi neće prethoditi ovom vremenu; ljudsko će se biće samo učestalo više upućivati na natprirodne stvari, ono će učinkovito biti motivirano razmišljati u svezi toga i time biti obavezno formirati mišljenje u svezi pitanja koja nadilaze zemaljske stvari. I onda će on slijediti ovu ili onu školu razmišljanja i postati borac za njegovo gledište. I tako započinje novo vrijeme, vrijeme kada će s jedne strane duhovno prosvjetljenje a s druge strane vrloduboka duhovna tama razdvojiti ljude jedne od drugih… vrijeme, kada će duhovno stremljenje ranijih sebe jasno ukazati u njihovom stavu spram zemaljskih vlasništava, koje osoba čisto svjetovno-usmjerena-uma gorljivo nastoji povećati ali koja će biti prezrena od strane drugih. I onda će čovječanstvo proći kroz promjenu razmišljanja. Duhovni svijet će sebe utjeloviti u Bogu-naklonjenim ljudima koji će biti u stanju vidjeti jaasno i čisto i sa potpunim uvjerenjem zastupati što im duhovni svijet dodjeljuje.

Međutim, oni će se morati boriti za njihovu duhovnu slobodu. Oni koji su skloni Bogu će biti izopćeni i predmetom neprestanih prijetnji, jer većina ljudi će biti bezbožna i imati će veliku moć budući su oni bili poduprti od strane vladajuće vlasti. I ipak, pravedni duhovi će pobijediti; oni imaju veliku snagu budući se bore sa oružjem Ljubavi. Novo razdoblje je naumljeno rezultirati u duhovnom napretku, duša treba iz njega izvući supstancijalne koristi, čovječanstvo treba postati više otvoreno spram Istine i dopustiti sebi da bude vođeno više od strane Ljubavi; svesno stremljenje ka Bogu će karakterizirati ljude koji ustupaju pred moći duhovnih sila; ljudi će uživati spokojnu dispoziciju unatič vanjskim pritiscima i prividni preprekama, jer oni znaju kako su na ispravnom putu i prema tome se osijećaju sigurnima i dobro-zaštićenima pod Božanskom zaštitom i time obraćaju manje pažnje na neprijateljstva s ljudske strane. Oni su snažni u vjeri, pouzdani u nadi i moćni u Ljubavi. I oni koji i dalje dvojbe će sebe uzdići na potonjima, jer vrloduboka i živa vjera je više uvjerljiva nego puno pričanja.

 Isus se jednom borio na Zemlji za duše i u to vrijeme je, također, započeo period duhovnog stremljenja; u tim danima ljudi su također morali donijeti odluku da priznaju ili zaniječu Isusa Krista. Ovog puta će pitanje isto tako biti jednako odlučujuće. Onda će ljudsko biće morati također odlučiti s obzirom na to da li će priznati Isusa Krista i time Ga ispovijediti pred svijetom ili da li će ga odbaciti. I odgovor na ovo pitanje će još jednom odlučiti njegov viši razvoj. Jer jedino netko tko Njega prizna će izvući korist iz njegova zemaljskog života za dušu. I Božanska Riječ mora iznova biti raširena; marljivi učenici moraju još jednom distribuirati Evanđelje kroz svijet, a prethodno tome jedna nevjerojatna količina rada treba biti učinjena u podučavanju tih učenika tako da će oni biti podučavati sukladno Božanskoj volji. I znakovi nadolazećeg novog perioda se već mogu pronaći u činjenici da ovo Božansko učenje dolazi ljudima direktno odgore, da je njima prema tome dano Kristovo učenje iznova onako neiskvareno kakvo je bilo u Isusovom vremenu na Zemlji, popraćeno čudesima i izvanrednim događajima, jer biti će također čudesa tijekom nadolazećeg vremena koja zamjetno izražavaju Božansku volju, ipak ova čudesa će jedino biti razumljiva onima koji su već doživjeli djelovanje duha unutar njih samih i koji se stoga sve više intimno pridružuju Isusu Kristu i priznaju Ga pred cijelim svijetom.

 AMEN