BD 1842, POTVRĐENJE PREDSKAZANJA… SVJETOVNI DOGAĐAJI…  Bertha Dudde, br. 1842, 8 Ožujak 1941

 Ovo ti je dano kao potvrda da će se sve ispuniti kako ti je Božji Duh otkrio. Svijet ne vjeruje da je čas odluke sasvim blizu, on vjeruje da vrijeme koje je Gospod bio otkrio na Zemlji još nije došlo, i prema tome se neće suočiti sa događajem u prirodi dobro pripremljen. I iz ovog razloga Gospod opetovano podsjeća ljude da ne zaborave na Njega. Ali Božji Duh ne griješi i kada On govori svakoj se riječi treba vjerovati i neustrašivo ju predati dalje budući govornik koristi Božji jezik. On jedino ponavlja Božju volju. I oni koje On odabere imaju ispravno znanje. Oni prihvaćaju i neprestano ponavljaju što je Njegova volja. Njihovo je ljudsko razmišljanje vođeno da bi percipiralo što korespondira sa Istinom. Njihova sila prosudbe je izoštrena, njihova Ljubav spram pravednosti i Istine ih štiti od pogrešnog razmišljanja i kada oni govore, svaka riječ korespondira sa Istinom. I stoga primi sljedeću poruku:

 Svaki je svjetovni događaj povezan sa duhovnim stanjem čovječanstva. Treba priznati, razlozi su tek svjetovne prepirke, i prema tome su njegov razvoj i njegov učinak sagledani sa čisto svjetovnog gledišta. Međutim, da je svjetovni događaj tako reći prije svega posljedica niskog duhovnog stupnja čovječanstva, i istovremeno treba biti sredstvo da istog uzdigne nadilazi razumijevanje ljudi svjetovnog uma i prema tome oni isto tako u to/njega ne žele vjerovati, unatoč svih znakova. Otud će ih događaj u prirodi naći nepripremljene i oni neće imati mogućnost sebe zaštititi ili pobjeći. Posljedično tome budalasto je ignorirati Božji savjet kad je on ponuđen ljudima. Volja je Božanskog Stvoritelja da će sukob, u koji je zamalo uključeno pola svijeta, ostati neodlučen budući neodlučna ljudska bića neće zadobiti njihovo pretpostavljano pravo putem oružane sile. Bog je dao ljudima zapovijed da ljube jedni druge i na ovu se zapovijed više ne obraća pažnja. Čovječanstvo nanosi sebi svako moguće zlo i prema tome također mora biti teško pogođeno; Bog Osobno mora preuzeti ovu službu suca tako da će oni trebati prepoznati Gospodara iznad sebe Koji zna za svaku nepravdu. To je zašto vi ne bi trebali oduzeti vrijednost Božjem glasu; vi ne trebate dvojbiti istinitost i ne odlučivati za sebe trenutak kada će se ovo predskazanje ispuniti… Svijet je u ozbiljnoj nevolji i jedino može biti spašen pomoću prirodne katastrofe koja će slijediti odmah iza velike odlučujuće bitke (ofenzive), koja će doista odlučiti golemu borbu između naroda ali kojoj nedostaje svih plemenitih uzroka i tek je bitka za vlašću i važnosti… I ova će borba biti zaustavljena od strane više sile, i dogodit će se kako je proglašeno.

 AMEN