Bertha Dudde, br. 1950, 12 Lipanj 1941

 Svatko tko sebe povjeri Gospodaru Isusu Kristu u vremenu koje slijedi ne treba se bojati da će biti ostavljen na cjedilu kada je suočen sa poteškoćama. Protivnikova sila doista nikada nije imala više uništiteljski utjecaj na vjernike nego što će to biti slučaj sada. Nevjerojatno grube mjere će biti poduzete čiji je naum da ljudsko biće treba napustiti Kršćansku vjeru, da on treba zanijekati Isusa Krista i prionuti uz novi pravac koji predstavlja kompletno drugačija temeljna učenja od onih Isusa Krista. I puno će biti postignuto ovim mjerema, mnogi će ljudi izgubiti znanje o Njemu ako hrabro ne stoje čvrsto protiv onih koji sebe smatraju moćnima. Postoji Jedan Koji je puno moćniji i oni Koji se u Njega uzdaju se ne trebaju brinuti. Gospodar će im dati sve, oni će biti upućeni i mudri i govoriti, gdje je nužno, sa potpunim uvjerenjem namjesto njihova Gospodara i Spasitelja, oni će biti sposobni uzvratiti svakom argumentu (tvrdnji); budući je duh onih koji se bore za Krista probuđen i očitovati će sebe u času potrebe. Čak ako sve zemaljsko izgleda kao da nestaje, Riječ Božja, koju je On Osobno dao ljudima na Zemlji, hoće nastaviti postojati bez greške. Jer Bog kaže: ‘Moja Riječ neće proći u vječnosti…’ Naračun ove Riječi razjarena borba će započeti, ali ova se borba ne odnosi na svjetovne događaje… to je borba koja se jedino tiče priznavanja Isusa Krista. Ova će borba doista odnositi žrtve, ali svatko tko želi biti osnažen od strane Božanske milosti će također primiti snagu da voljno podnese čak i te žrtve. On će spremno govoriti namjesto Isusa Krista i neće se više plašiti nego će se neustrašeni suočiti sa događajima. I Gospodar treba ljude koji sebe žrtvuju za Njega i uvijek su spremni vršiti Božju volju, budući je kritično vrijeme i potražuje se potpuno predanje. Ono donosi događaje koji jedino mogu biti izdržani sa vjerom u Isusa Krista ali koji također omogućuju duši ljudskog bića da potpuno sazrije i donese mu najveću nagradu, budući će se jedino privrženo ljudsko biće sjediniti sa Božanskim Duhom koji će ga podučiti i osigurati mu snagu kroz Božju Riječ… i opetovano ga opominjati da ostane vjeran Gospodaru i Iskupitelju… Božanskom Spasitelju… kada Mu se svijet suprotstavi i želi Ga otkloniti iz srdaca ljudskih bića.

 AMEN