Bertha Dudde, br. 2246, 28 Veljače 1942

 Predstojeća katastrofa nepogode je od prijelomne važnosti za sve ljude utoliko što će to također promijeniti svjetovne događaje, i da će ljudi onda biti suočeni sa drugim odgovornostima i zbivanjima čiji učinci su ne manje teški i patnički. Preživjeli će najprije morati prolaziti kroz zabrinute dane, jer oni neće znati ako i kada će ova prirodna katastrofa sebe ponoviti. Također, mnogi ljudi neće znati gdje su njihovi voljeni, mnogi će zaostati sasvim sami i zaboravljeni, i svugdje će biti tuga i žalost, jedva da će biti kuće bez nesretnih ljudi, a u zemlji gdje je Božji glas progovorio neće biti grada bez ruševina. I onda će Ljubav sebe morati dokazati, i čovjek će morati pomoći nositi patnju drugoga ako ljudi žele živjeti život koji je bar malo podnošljiv a ne sasvim očajavati. Patnja na Zemlji je uzela drugačije oblike no ljudi ne mogu biti sasvim lišeni nje sve dok se nisu obratili ka Bogu i pokušali ispuniti njihov duhovni zadatak. I to je zašto će čak oni koji su do sada ostali nedodirnuti svjetovnim događajima morati biti afektiranima. I stoga će svjetski sukob biti popraćen od strane jednog nevjerojatno teškog vremena koje se osjeća gdjegod je okrutnost prevladavajuća.

 Ljudi ne mogu zamisliti da će se prirodna katastrofa ovakve veličine dogoditi na Zemlji, i najprije njezin opseg isto tako neće biti prepoznat, jer proći će dugo vremena prije nego će vijesti o njoj proputovati oko svijeta, i ova neizvjesnost pogoršava patnju i brigu, budući su svi izvanjski konakti bili prekinuti te će ih biti teško ponovno uspostaviti. I vladajuće tijelo će vršiti pritisak na ljude i nagnati ih da sprovode rad koji će skoro nadilaziti njihovu snagu, i oni neće biti sposobni sebe odbraniti i žive kukavan život bez ikakvog izgleda za napretkom. A ipak, takva je patnja nužna ako će ljudi biti uvedeni u njihovu stvarnu svrhu, to jest, da uspostave kontakt sa Bogom i da Mu apeliraju za savjet i pomoć. I onda Riječ Božja njima mora biti učinjena dostupnom, onda oni trebaju biti obaviješteni o Božjoj aktivnosti, o Njegovoj volji i Njegovom Božanskom učenju Ljubavi, onda njih treba napućivati na život nakon smrti, na prolaznost svih svjetovnih stvari, na značenje i svrhu zemaljskog života i njihov zadatak, koji se sastoji od oblikovanja njihovih duša i življenja načina života na zemlji koji korespondira sa Božjom voljom…

 Čas će uskoro pristići kada će Bog govoriti čovječanstvu tako da će to baciti cijeli svijet u gungulu. Jer jedna će noć donijeti neizrecivu bijedu onim ljudima čije će zemlje biti afektirane ovom katastrofom, i dan što sviće će biti užasan, jer on će preživjelima prikazati prizor uništenja koji nadilazi sav strah i svu maštu. Ipak Božja volja je neopoziva, jer On zna kako ljudsko razmišljanje treba biti prodrmano, On zna za nevolju duša, i kako bi im pomogao u njihovoj nevolji sve će se dogoditi kako je bilo predodređeno od vječnosti.

 AMEN