Bertha Dudde, br. 2353, 31 Svibanj 1942

Lažni Kristi će ustati i izvađati znamenja i čudesa u Moje ime… To je što Sam vam nagovjestio unaprijed a Moje su Riječi istinite. Ipak vi pokušavate objasniti ove Riječi pogrešno ako pretpostavljate da ista sila prebiva unutar jedne zle sile, jednog poslanika Sotone, koja Me osposobila raditi znamenja i čudesa tijekom života na Zemlji. Nebo i Zemlja su u sva vremena podređeni Mojoj volji, oni su rukovođeni od strane Moje volje, i ova Moja volja podupire svaku tvorevinu, budući bi volja koja je protivna Mojoj predstavljala raspad svega što Sam pustio da nastane ako bi mu Ja podario moć nad time. A ipak, znamenja i čudesa će biti izvađani, ali oni se uvijek jedino prikazuju kao takvi onim ljudima koji su njegovi sljedbenici, jer oni su duhovno slijepi, oni ne znaju istinski međuodnos svih stvari, i oni će sve ubrajati u znamenja i čudesa što im izgleda izvanredno ali što bi svako ljudsko biće bilo sposobno postići prikupljajući svu njegovu snagu. Vi ste svi u posjedu sposobnosti koje jedino trebate razviti kako bi postigli mnoge stvari. Ipak vaša slabost volje vas spriječava razviti ove sposobnosti, i prema tome nešto vam izgleda čudo što je, međutim, unutar opsega mogućnosti svake pojedinačne osobe… I time će sva znamenja i čudesa, koje Sam vam spomenuo, biti razumljivi svakoj prosvjetljenoj osobi, ipak oni koji i dalje žive u duhovnoj tami će zaključiti da je to natprirodna snaga. I oni će priznati/pripisati Božansku snagu onima koji su Moji protivnici a ipak se pojavljuju u Moje ime kako bi nasamarili čovječanstvo. Što je tamnija duhovna noć koja prekriva ljude, to će biti lakše učiniti da oni uzvjeruju u čudesa, oni će prihvatiti svaku izvanrednu aktivnost od strane zlih sila kao takvu, a ipak izvanredno djelovanje svjetla… onih ljudi čija je volja naklonjena spram Boga… neće biti priznato od strane njih, i samo ovo je već znak da su ljudi opčarani od strane onoga koji se želi boriti protiv Boga. A ipak oni će se koristiti Mojim imenom… to jest, oni će sebe proglašavati kao Mesiju, oni će obećavati ljudima izbavljenje od svake nevolje kroz njih i njihova učenja, jer oni će ih jedino pokušati pridobiti k sebi opisujući sebe kao predstavnike Onoga Koji ima svu vlast nad Nebom i Zemljom. A svatko je lažni Krist tko propovijeda pogrešno učenje u Moje ime… i tko pokušava potvrditi ovo učenje kroz izvanredno djelovanje na koje se, međutim, nikada ne može gledati kao na čudo.

 AMEN