Bertha Dudde, br. 2388b, 29 Lipanj 1942

 Jedino nekolicina ljudi će izvući dobrobit za njihove duše iz ovog događaja koji će sebe ponoviti tri puta u kratkim razmacima. To će ljude lišiti njihove sposobnosti razmišljanja jer će on biti tako golem da će sva sagledavanja pasti u vodu i sve će se okrenuti u kaotičnu pometnju. Jedino Njegova djeca će biti očigledno zaštićena od strane Gospoda, jer On će trebati potonje da rade za Njega. Oni koji povjerljivo Njemu mole unaprijed za snagu i potporu će također primiti snagu i potporu od Njega ako ju potrebuju. I čak ako izgleda kako je sve izgubljeno… On će usmjeriti sve događaje i znati će zašto dopušta takvu kataklizmu da zadesi čovječanstvo, i On će također nju dokončati kada je vrijeme prikladno. Snaga vjere će demonstrirati sebe u periodu koji slijedi odmah iza. Jer ovaj će događaj predstavljati za pobožne potvrdu Božanske Riječi, i onda će oni poduprijeti vjeru sa krajnjom sigurnošću i uvjerenjem, i oni će biti nepobjedivi. Što su ljudi manje opterećeni zemaljskim vlasništvima to će više prijemčivi oni biti za Božansku Riječ, i prema tome Bog će uništiti sve što priječi njihovu stazu uspona. Naknadno će biti nezamisliva bijeda među ljudima, a ipak oni bi bili sposobni umanjiti ju za sebe ako su bili voljni pomoći jedan drugome.

 I Bog će blagosloviti svu aktivnu Ljubav prema bližnjemu, i On će pomoći ljudima otrpjeti zemaljsku nedaću. Jer štogod Bog oduzme On također može nadomjestiti opet ako to ljudsko biće potrebuje. Ipak njegovo srce treba sebe odvojiti iz toga, on ne treba smatrati zemaljska vlasništva za najvažnije stvari na Zemlji nego shvatiti da su ona nevažna i prolazna i da je veza sa Bogom jedina snaga i sredstvo davanja utjehe kako bi otrpio čak najveću patnju. Ovaj događaj je bio određen od vječnosti, on će, naposlijetku, biti posljednja prilika za spasenje bezbrojnih ljudi na pogrešnoj stazi, koji jedino žive za zemaljske stvari i prema tome trebaju biti prodrmani kako bi ozbiljno reflektirali u svezi svrhe i cilja zemaljskog života. Ipak jedino mali dio (frakcija) će iz njega izvući koristi, dok će drugi ponovno uspostaviti stare uvjete življenja sa povećanom jakosti, i oni će koristiti bilo koja sredstva da bi iznova stekli zemaljska vlasništva. I to je vrijeme kada će se novom početku trebati suprotstaviti sa Božjom Riječi (ili ‘kada će se novom početku suprotstaviti Božja Riječ’), kada će se ljudi razdvojiti na one koji će odustati od svega samo da bi mogli ostati odani Bogu i one koji će odbaciti sve što je duhovne prirode i namjesto žudjeti svijet i njegova vlasništva sa povećanom čežnjom. I onda će se sile svjetla jasno boriti protiv sila tame.

 AMEN