Bertha Dudde, br. 3318, 4 Studeni 1944

 Božji glas će odjeknuti impresivno i odlučiti će sudbinu naroda, jer Bog Osobno će presuditi kroz prirodne sile. I nitko neće biti sposoban suprotstaviti se Njegovoj presudi, jer ona će biti poštena i pogodit će ljude koji su odgovorni za to što su prouzročili veliku bijedu i ne žele priznati njihov prijestup. To će biti jedan izuzetno tužan događaj u kojem će bezbrojni ljudi izgubiti njihove živote, ipak događaj je neizbježan budući ljudi više ne mogu biti prodrmani ničime što je ostvareno ljudskom voljom, posljedično tome oni će morati biti uznemireni jednim događajem koji ne može biti odvraćen ili zaustavljen od strane ljudske volje i koji će proizvesti ogroman užas budući će svatko biti suočen sa smrću i mora sebe pripremiti za njegovu smrt. I ovaj se događaj sve više približava, dan za danom prolazi ali čovječanstvo se neće promijeniti, i Božje uzdržavanje/popustljivost i dalje oklijeva kako bi nastavio podarivati ljudima mogućnost da se okrenu nazad prije nego Njegov glas odjekne. Ipak onda će svjetovni događaji polako dokončati budući je prirodna katastrofa u pripremi, budući će zemljina unutrašnjost biti zaronjena u metež i jedino će čekati na Boga da oslobodi prirodne sile i dozvoli im neometanu slobodu. Jer ljudi ne mogu prestati, stoga Bog intervenira i tome staje na kraj.

 Užasne aktivnosti će biti zaustavljene ali posljedice će biti puno gore, jer ljudi će doživjeti užasnu nedaću i biti potpuno izgubljeni pred licem oslobođenih prirodnih sila. Oni ne mogu niti izbjeći niti zaustaviti ili umanjiti njihovo bješnjenje, oni su na njihovoj milosti i nemilosti i jedino imaju jednog Spasitelja Kojem mogu povjeriti sebe u njihovoj hitnoj potrebi, Kojeg mogu zazvati za pomoć i Koji ima moć pomoći im. Ipak jedino nekolicina Ga priznaje, jedino nekolicina osjećaju kako su krivi i ponizno očekuju Njegov Sud u spoznavanju njihove grešnosti. I ovih nekolicina će također biti zbrinuti od strane Boga u časovima uništenja, koji su poslani od strane Božanske volje budući nema drugog načina za otklanjanje duhovne nedaće i zemaljska nevolja je neprestano povećavana od strane ljudske volje. I budući ljudi neće tome stati na kraj Bog će odlučiti kraj borbe koja pogađa cijeli svijet. I plač užasa će odjeknuti kroz Zemlju koji će paralizirati ljude, jer ogromnost katastrofe će svakoga nagnati da obrati pažnju i drhti u strahu od ponavljanja (Luka 21:25). To je Božja nakana da će cijelo čovječanstvo sudjelovati u njoj, da će ono slušati Njegov Sud, da će ono prepoznati one koji su krivi i Božju pravednost. Jer svaka borbena strana i dalje vjeruje za sebe kako je u pravu, jedino je vrednovana sila ali ne zakon, i Božji blagoslov ne može počivati na akcijama koje su odvratne budući se protive Božanskoj zapovijedi Ljubavi… I Bog će kazniti ljude na isti način kako oni sami djeluju… osim što će Njegov čin uništenja biti daleko više silan tako da će Ga oni pri tom prepoznati. Jer čak i dalje ograničeni duhovi izražavaju nasilje na to što su bili otrgnuti iz Božanskog reda i doživljavaju ovo stanje kao bolno, jer premda su bili oslobođeni kroz ljudsku volju oni su nesposobni uživati njihovu slobodu budući to nije sloboda savršenstva, namjesto toga duhovne supstance će biti lišene mogućnosti biti aktivnima i u svezi toga su naljućene.

 I one djeluju gdjegod prilika sebe predstavi. Ali iznad svega oni će se pridružiti drugim i dalje ograničenim duhovima i pokušati ih uvjeriti da također rasprsnu njihovu čahuru i pomoći će im s time. Pri tom oni žele prisiliti ljude da postanu opet konstruktivno aktivnima i osigurati im priliku da uđu u nove tvorevine kako bi nastavili njihov proces razvoja. I Bog neće zaustaviti duhove koji će biti oslobođeni kroz ljudsku volju; On će također dati Njegovu privolu kada se materija kreće u unutrašnjosti Zemlje, kada duhovne supstance streme prema svjetlu i pokušavaju rasprsnuti njihove forme. Bog će ukratko povući Njegovu volju i dati duhovima neometanu slobodu što će, međutim, zahvaljujući njihovoj potpunoj nezrelosti naznačavati djelo uništenja na jednoj ogromnoj skali. I tako će ljudska odlučnost biti suočena sa drugom voljom koja je snažnija od prethodne, kojoj naizgled nedostaje sve Božanske Ljubavi i mudrosti i nalazi na Božje potpuno odobravanje… Ipak čovječanstvo se neće pokloniti Bogu, ono neće zaustaviti svoju borbu uništenja, ono je zaposjednuto od strane demona i dozvoljava sebi biti vođeno od strane njih, ono je sve više i više porobljeno od strane zle sile i dokazuje ovo svojim djelima i akcijama. I kako bi dokončao ovo opadanje, Božja volja i svemoć stupaju u očiglednu akciju. On će prodrmati Zemlju i sa njom ljudsku rasu tako da ona može doći k pameti i promijeniti se. Jer to je posljednje vrijeme koje može biti iskorišteno za duše. I to je zašto će Božji glas odjeknuti silno, i On poziva ljude: Zaustavite vaše bješnjenje koje odvlači vaše duše u propast; promjenite vaše puteve prije nego je prekasno i prisjetite se Onoga Koji vlada nebom i Zemljom, Koji je vaš Stvoritelj i Opskrbitelj i Čiju Ljubav vi gazite pod vašim stopalima… Razmotrite vaš kraj, jer on će se uskoro dogoditi.

 AMEN