Bertha Dudde, br. 3348, 27 Studeni 1944

U času njihove najveće potrebe mnogi će ljudi zazivati Boga, ipak neće svaki poziv doći iz srca budući će opasnost u kojoj se nalaze onemogućiti njihovu sposobnost da razmišljaju, i stoga će oni samo adresirati Boga sa njihovim usnama i njihove će molitve zamrijeti neuslišene. Jedino oni koji će biti sposobni odaslati njihove misli ka Njemu, pa iako na nekoliko trenutaka, će biti poduprti od strane Boga, ili time što će ih izbaviti iz tjelesne nevolje ili time što će i dalje ponuditi blagoslove njihovoj duši prije kraja. Smrt ne bi trebala biti uvijek smatrana za najveće zlo, jer ako je čovjek koji se suočava sa smrću pronašao njegov put do Boga kao rezultat, to je bilo učinkovito sredstvo za njegovo spasenje, koje je više vrijedno nego očuvanje fizičkog života u duhovnoj tami. I to je zašto će bezbrojni ljudi uskoro izgubiti njihove živote, dijelom kao upozorenje njihovim ljudskim bićima a dijelom poradi njihove vlastite duhovne nevolje. Ali pravedni ljudi, također, čiji je život dokončao sukladno Božjoj volji, će također biti opozvani sa ove Zemlje. Jer gdje je Bog Osobno prepoznatljiv, gdje su prirodne sile, koje su podređene Bogu, u metežu, to je Gdje Njegova volja odlučuje tko će pasti žrtvom ovom događaju… Zreli i nezreli ljudi će morati napustiti ovu Zemlju, ipak ako je duša prepoznala Boga prije njezine smrti njezin duhovni napredak u onostranom će biti zagarantiran i dokončani zemaljski život će jedino biti blagoslov. A zemaljska nevolja će biti teška i ponudit će i dalje svakome opciju pronalaženja Boga… jer prirodni će događaj sebe nagovijestiti unaprijed… Neobični znaci će naznačiti jedan neobičan događaj tako da svako ljudsko biće može još promijeniti njegov um prije roka, i kroz bližnja ljudska bića će on također biti obaviješten o najvišem Autoritetu, Kontroloru neba i Zemlje, tako da će on još imati vremena i prilike pridružiti Mu se kroz srdačnu molitvu…

 Ipak onda će udaljenost čovječanstva od Boga biti otkrivena jer jedino će Ga nekolicina prihvatiti, jedino nekolicina će se okrenuti ka Njemu za zaštitu i pomoć u njihovu strahu i nedaći. Većina njih će Ga odbaciti svjesno i nesvjesno; oni promatraju spektakl prirode jedino s nadom u brzi kraj i prema tome će ih čas nevolje pogoditi još više teško budući se osjećaju potpuno odbačenima/napuštenima budući uopće nemaju vjere. Međutim, čak mnogi od onih koji su udaljeni od Boga će ostati živi, kojima će Bog i dalje ponuditi mogućnost stjecanja realizacije nakon toga… Dobri i loši ljudi će izgubiti njihove živote, i dobri i loši ljudi će ostati živima, jer ova prirodna katastrofa još nije razdvajanje duhova nego jedino posljednje upozorenje prije konačnog Suda, od kojeg svi ljudi trebaju izvući psihološke koristi. Pa ipak, na njima je kako će oni procijeniti konačno opominjanje… oni mogu steći realizaciju prije ili poslije kobne noći ali oni također mogu zadržati njihov prijašnji način razmišljanja, i time veliki događaj neće ostaviti nikakav utisak na njihove duše. I tako, nakon toga će Bogu-protivni ljudi aktivno smjerati uništiti svu vjeru u Boga, i oni će upućivati na ovu prirodnu katastrofu kao najsnažniji dokaz o Njegovu ne-postojanju, oni će izroniti kao najveći nijekaoci Boga iz jednog događaja koji je bio naumljen voditi ih nazad k vjeri, i stoga će vjerska borba vidljivo eruptirati između oni koji su postali snažni i vjerni kao rezultat ovog događaja i onih koji su ga preživjeli unatoč njihovoj nevjeri; i tako će se sve približavati svojemu kraju nakon kratkog vremena milosti podarenog čovječanstvu prije posljednjeg Suda.

 AMEN