Bertha Dudde, br. 3371, 17 Prosinac 1944

  Biti ćete obaviješteni o svemu što je blagotvorno za vas ako sebi dopustite biti podučeni od strane Mene i tako obratite pažnju na Moj glas koji vam nježno a ipak perceptibilno govori unutar vas… Vaše mišljenje u svezi nadolazećeg slijeda svjetovnih događaja je izvanredno obmanuto ako vjerujete da će jedna od protivnih sila izroniti pobjedonosno iz borbe, jer Moja je volja odredila drugačije, ako se pretpostavlja da treba/će biti promovirano ne fizičko blagostanje nego spasenje duša a to potrebuje potpunu promjenu njihovih života koja se jedino može dogoditi jednom kada su svi zemaljski planovi postali ništavni i nevažni i čovječanstvo je suočeno jednim izvanrednim događajem koji će šokirati njihov način razmišljanja. Normalni završetak borbe među narodima ne bi povlačio za sobom promjenu u njihovu uobičajenom životu, pored toga, nitko od strana u sporu nije nevin i time nitko od sila nije legitimno ovlašten za pobjedu. Otud ću Ja pomrsiti ljudske planove, bez obzira na to koji rezultat pretpostavljaju… Ja ću obezvrijediti svačije mišljenje i osigurati riješenje koje nitko ne očekuje a koje isto tako nije pozdravljeno od strane nikoga, jer Ja ću dokončati borbu tako da ona ne može biti nastavljena čak ako su ljudi bili voljni to napraviti. Jer Ja ću prostorno razdvojiti borbene strane jednu od druge, Ja ću dopustiti da nastanu prirodne prepreke koje se ne mogu sa lakoćom prevladati. I time ću Ja lišiti ljude svake mogućnosti da se nastave boriti jedni sa drugima.

I tako će međusobna borba između naroda biti dovedena do zastoja, to neće biti odluka, to neće biti poraz jedne sile nego će čovječanstvo shvatiti da je njegova sila dosegla granicu i da Božanska Sila mora biti priznata, koja je jedino suviše izrazito prepoznatljiva u ovom rezultatu. Ja ću prouzročiti kraj a ipak teško kazniti krive strane čineći to, jer oni će shvatiti da su bili zavedeni u njihovoj izvjesnosti o pobjedi, oni sebe nalaze oslabljenima i neuspješnima i suočeni su sa velikom bijedom i ogromnim siromaštvom. I ovaj kraj je bio nagoviješten od strane Mene davno prije, da bi Istina Moje Riječi bila pri tom demonstrirana vama koji u nju i dalje sumnjate. Ja ću ga dokončati kada je okrutnost ljudi dosegla svoj vrhunac, tako da će svijet shvatiti kako postoji Bog u nebesima Koji kažnjava grijeh koji tako očigledno izbija na vidjelo… tako da će shvatiti kako nisu ljudi ti nego Ja koji odlučujem rezultat… i to na drugačiji način nego ljudi to očekuju. I čas nije daleko… Otud Ja otkrivam Sebe onima koji vjeruju u Moju intervenciju i znaju Moju namjeru, koje Ja podučavam da skreću pažnju ljudi na nju i koje Ja šaljem kao proroke među čovječanstvo. Jer ono treba/će biti upozoreno unaprijed budući Ja nikada ne dopuštam da takav jedan događaj snađe ljude bez da ih obavijestim o njemu, tako da će oni iskreno uzeti u obzir njihove duše i sebe pripremiti. Jer nitko ne zna tko će biti pogođen… Moja intervencija će uzeti bezbrojne žrtve gdje god da se dogodi…

 AMEN