Bertha Dudde, br. 3396, 7 Siječanj 1945

Još će uzeti nešto malo vremena prije nego će Bog Sebe očitovati vidljivo, prije nego je krug kompletiran, prije nego je došao čas kada je opseg ljudskih grozota otišao predaleko. Ipak to neće biti dug period vremena, vama ljudima je dan jedino vrlo kratak period vremena milosti kako bi sebe udaljili od onih koji se sramotno ponašaju pred Bogom budući oni siluju njihova ljudska bića na najokrutniji način… Međutim, Bog dopušta da dođe do najgoreg tako da će ljudi još naučiti prepoznati u kojem se pravcu kreću… Jer jedino ovo shvaćanje će ih motivirati na promjenu. Svaki dan je važan kako je za mnoge ljude posljednji, on može biti odlučujući za cijelu vječnost, ali mnogi drugi će jedino imati nekoliko preostalih dana dok njihov vremenski kraj nije došao, i to je zašto Bog i dalje oklijeva premda je događaj neizbježan i Njegov plan je bio odlučen od početka. Međutim, ljudski nizak stupanj mu je dao povoda puno ranije, njihova bezosjećajnost je učinila da dan prispije (u smislu: da mu je rok istekao) prije njegova vremena, tako da je svaki dan Božji dar milosti podaren čovječanstvu od strane Njegove popustljivosti i milosrđa. I time svaki dan još može biti iskorišten i nudi mnogim ljudima mogućnost da se promijene, samo ako su dobre volje. Prema tome oni su neprestano obaviještavani o Božanskoj intervenciji, i kroz Njegovu Riječ baš kao i kroz izmjenu ideja ljudi koji su mentalno savjetovani odgore u svezi nadolazećeg događaja. Svatko može formirati mišljenje u svezi onoga što mu je priopćeno, svatko može razmišljati o događajima u svijetu baš kao i njegovu kraju, i misao o natprirodnoj intervenciji u svjetovne događaje se neće pojaviti samo nekolicini, i onda će osoba i dalje biti sposobna sebe smatrati odgovornom poradi svojeg stava spram dobra i zla.

 Svako ljudsko biće će biti upozoreno, direktno i indirektno, i ako on mari na upozorenje biti će sposoban izvući korist za njegovu dušu. Jer onda će također prepoznati Božansku intervenciju kao takvu, on će naučiti vjerovati i biti spašenim, čak ako izgubi njegov zemaljski život. I budući Bog još želi otvoriti ljudske uši za Njegov poziv On neće dati da Njegov glas odjekne prerano… Ipak označeni period vremena ne može biti prekoračen sukladno Božanskom redu… I ljudi trebaju pretpostaviti kako je svaki dan onaj nagovješteni kada On otkriva Sebe i Njegovu Silu. Jer što je On proglasio će se dogoditi bez greške, Bog jedino čuva vrijeme skrivenim (Matej 24:36). Ipak Dan će doći poput kradljivca u noći (1 Solunjanima 5:2)… neočekivano i uzrokujući golemu količinu materijalne štete… I jedino netko čije srce više ne prianja uz zemaljska dobra, tko je sebe ujedinio sa Bogom i zna za sebe kako je uvijek i zauvijek zaštićen od strane Njega neće biti plašljiv. Ovi su, međutim, podučeni od strane Boga da neprestano upućuju ljude na činjenicu da će On Sebe očitovati, i da ih opominju da odaberu ispravnu stazu koja vodi do Njega, tako da će oni, također, naći pribježište u Njemu u času nedaće i naći zaštitu i pomoć u Njemu.

 AMEN