Bertha Dudde, br. 3606, 20 Studeni 1945

Posljednji će Sud stati na kraj svim odvratnostima/zločinima i jedno duže vrijeme će mir zavladati na Zemlji. Biti će stanje Božanskog reda na Zemlji gdje će jedino mir vladati, gdje će Ljubav ujediniti sve ljude, gdje će Ljubav pojedinačne osobe također garantirati Božje djelovanje kroz Njegov Duh, gdje će svatko biti sposoban čuti Božji glas i biti izuzetno sretan znati da mu je Bog tako blizu… gdje će Bog također vidljivo boraviti među Njegovim vlastitima na jedan još nezamisliv način za ljude današnjih dana (Otkrovenje 21:3)… Ljudi na Novoj Zemlji će iznova živjeti u raju, u harmoniji duše, u čežnji za Bogom i Njegovom Ljubavlju i u neprestanom ispunjenju njihove čežnje. I svo će zlo biti prognano jedno duže vrijeme… Ipak prije nego se ovo stanje može zbiti na Zemlji nju oluja mora pomesti sa pročišćavajućim i uništavajućim učinkom, oluja kojoj će se jedino ljudi sa vrlo dubokom vjerom i odanošću Bogu moći oduprijeti. Oni će trpjeti veliku nevolju ipak njihovo kasnije vrijeme na Novoj Zemlji će im obilno nadoknaditi za sve prethodne nevolje i tuge. Jer čim je zlo izgubilo njegovu moć oni više neće biti maltretirani i najblaženiji mir na Zemlji će biti njihova sudbina… To je zašto se konačnog olujnog vremena vjernici ne trebaju užasavati, jer Božja je volja iznad svih događaja, Božja će Ljubav djelovati među Njegovim Vlastitima i Njegova će volja nadvladati Sotoninu silu u ispravno vrijeme. I bez obzira na to što će prijetiti vjernicima, svjetovna sila/vlast, ljudska mržnja i neljubaznost će biti nesposobni spriječiti nadolazeće blaženstvo na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog za one koji će ostati odani Bogu…

 Oni ne mogu ubiti dušu premda žele ubiti tijelo. Ipak Bog će to čak spriječiti budući želi da Njegovi Vlastiti nastane raj Nove Zemlje… budući su oni naumljeni formirani korijen novog naraštaja i budući će njima biti kompenzirano za njihovo prethodno vrijeme nevolje kao znak Božje veće od najveće LJubavi koja Njegovim Vlastitima želi osigurati blaženu sudbinu na Zemlji. Prema tome oni će također biti obdareni od strane Boga sa izvanrednom snagom sa kojom će biti sposobni nadvladati svo zlo i koja će im omogućiti otrpjeti najgora nasilja. Jer bedem njihove vjere će biti najžešće uzdrman… I jedino u onima koji su prevladali njihovu žudnju za zemaljskim svijetom će se pojaviti snaga da pruže otpor. Ali svatko tko još sebi dozvoli biti osvojen od strane privlačnosti svijeta će odustati od svog otpora, on ne pripada stadu onih koji su vjerni Bogu, on će prodati njegovu dušu za malu cijenu, jer štogod on za sebe vjeruje kako je stekao će se smrviti na Dan Suda… I sve grozote će dokončati na taj dan… svi Bogu-protivni duhovi će biti prognani i stanje spokojnosti će nastati u cijelom svemiru, stanje mirne aktivnosti koja je neuporediva sa mirom smrti. Potonje je sudbina prognanih duhova koji će biti zavezani u potpunoj tami unutar krute materije i jedno beskonačno dugo vrijeme će biti nesposobni biti aktivni… I ovo je vrijeme kojem se vi ljudi približavate, i nemate još puno preostalog vremena. Ako želite biti uspješni tijekom posljednjih dana prije Sudnjeg dana morate još marljivo raditi na vlastitom unapređivanju, morate kontaktirati Boga rastuće više iskreno, morate crpsti snagu za sebe dnevno i i satno i neprestano boraviti u molitvi kako bi uvijek primili snagu čim otvorite vaše srce i žudite Božju milost i snagu. I On će biti i ostati sa Njegovim Vlastitima do kraja, On će boraviti sa njima u raju Nove Zemlje i ostati nerazdvojivo sjedinjen sa njima za cijelu vječnost.

 AMEN