Bertha Dudde, br. 3731, 31 Ožujak 1946

 Zajednički napor mora biti uložen od strane onih koje Sam odredio da propovijedaju Moju Riječ u vremenima najveće zemaljske nedaće. Ljudi će biti potrebni na svim mjestima da proglase Mene i pouče njihova bližnja ljudska bića, budući će velika nedaća biti svugdje, ljudi nadaleko i naširoko će biti natjerani u očaj i više neće biti u stanju razumjeti ništa ako im nedostaje sveg znanja u svezi Moje vladavine i aktivnosti, u svezi svrhe i razloga onog što im je nametnuto, jer sve dok im je njihov cilj nepoznat oni neće isto tako znati ni sredstva postignuća ovog cilja. Iz ovog razloga Ja ću odaslati Moje sluge na mjesta gdje je njihova učinkovitost potrebna, gdje Ja znam da postoje prijemčiva srca koja su voljna slušati Moju Riječ. Svaki će biti sposoban biti učinkovit unutar njegova kruga, opseg kojeg će varirati zavisno o učiteljskoj sposobnosti Mojeg sluge na Zemlji, koji će onda potpuno svjesno obavljati njegovu službu rada za Mene i Moje kraljevstvo. Posljedično tome, nitko ne bi trebao biti nagao nego, namjesto toga, čekati strpljivo dok ne dobije poziv, dok ga Ja Osobno ne podučim zamjetno kroz njegovo srce… jer najprije će se sve morati odviti svojim tijekom sukladno Mojoj volji… Moji vlastiti zasigurno trebaju snagu vjere napomol nedaće koja će svugdje biti očevidna, koja će izgledati nepodnošljiva za mnoge ljude a koju ću Ja unatoč tome dozvoliti da se dogodi kako bi zadobio njihova srca. Moji Vlastiti su svjesni svrhe nedaće i oni će prenijeti ovo znanje njihovim bližnjim ljudskim bićima, i time Ja također dozvoljavam nedaću da dam Mojim Vlastitima priliku da utječu na njihova bližnja ljudska bića kroz snagu njihove vjere, koja čini sve lakšim otrpjeti i nadvladati. Ja ću poduprijeti Moje Vlastite čim Me oni zazovu i prema tome će njihova nedaća uvijek biti podnošljiva, jer opet i iznova će postojati izlaz gdje nikakva ljudska pomoć ne izgleda moguća. Ali oni će Mi biti u službi tijekom ovog vremena, oni će govoriti namjesto Mene i spominjati Moju Ljubav, mudrost i svemoć, oni će ispovijedati Mene pred svijetom i savjetovati njihova bližnja ljudska bića da prihvate ispravan stav spram Mene, što će im jedino osigurati zaštitu i pomoć… Oni će naučavati i proglašavati Moju Riječ gdjegod je moguće ali posebice tijekom vremena velike nedaće, koja će prethoditi Mojoj intervenciji na Zemlji i nastavit će se nakon toga. Gdjegod vidite veliku nedaću vi ćete znati da je vaša akcija potrebna i vaša zajednička aktivnost neće ostati neuspješna ako ste sami snažni u vjeri i uvijek i zauvijek Me nosite u vašim srcima. Onda vas nedaća neće uplašiti, pa čak ako će vaše oči i uši nju dnevno gledati… Jer vi ćete znati zašto Ja dozvoljavam da se dogodi, vi ćete prepoznati njezinu nužnost i blagoslov kojeg svaka osoba može izvući iz nje. I prema tome svaki od vas je potreban za širenje Mojeg učenja, i svaki od vas će biti sposoban raditi sukladno njegovoj sposobnosti ali uvijek uvjeren u Moj blagoslov, budući Ja trebam snažne radnike za Moj vinograd u vremenu koje će popločiti put do konačnog Kraja.

 AMEN