Bertha Dudde, br. 3753, 27 Travanj 1946

 Vi, koji sada živite na Zemlji, morate proći najteže probe i otrpjeti najveće patnje budući je Kraj blizu i vi nemate dovoljno vremena za sporo sazrijevanje vaših duša. Zemaljski će vam teret izgledati skoro nepodnošljiv, i to će biti vaš dokaz da su posljednji dani pristigli. Jer gruba nevolja će uvijek doći do kraja, ali ostatak vašeg života ćete morati skapavati pod teretom najtežih uvjeta života, budući posljednji rad razvoja vaše duše mora biti izveden za vaše spasenje. Ali to je kratak period vremena koji će, unatoč najgrubljih uvjeta, biti podnošljiv za Moje Vlastite, za koje ću se Ja pobrinuti na najočigledniji način. Time nemojte postati obeshrabreni ovim predskazanjem nego povjerljivo uzdignite vaše oči ka Meni, Koji gledam u vaša srca, Koji prepoznajem vašu volju i Koji ću pomoći svakome tko je dostojan Moje pomoći, koji Me ponizno zaziva za pomoć i moli Mi se u duhu i Istini. Međutim, oni od vas koji ste slabe vjere ili potpuno nevjerni trebate prihvatiti biti podučeni u svezi svrhe nedaće i vjerovati da se približavate Kraju. I zavisno o vašoj vjeri vi ćete biti pomognuti. Ali na vidiku Kraja Ja ne mogu maknuti šibu od vas ili bi inače on iznenadio čak još više nezrele duše, budući će zbog nedaće nekolicina i dalje pronaći njihov put nazad ka Meni.

 A gdje jedno očigledno poboljšanje uvjeta života postane očigledno aktivnost protivne sile sebe očituje… i to će, također, biti vaš dokaz, budući će Moja pomoć sebe izraziti drugačije premda ću se Ja pobrinuti o Mojim Vlastitima zemaljski i duhovno također, tako da je njihova najgora patnja ublažena, ali Ja ću ih uvijek osigurati sa unutarnjom snagom i čvrstom vjerom i na taj im način omogućiti da otrpe težak zemaljski život. Dok će Moj protivnik (Sotona) osigurati ljudima materijalna vlasništva i poticati ih da počinjavaju neljubazne akcije, tako da ćete vi uvijek prepoznati porijeklo nabavke snage kada pobliže ispitate ponašanje ljudi. Ne očekujte nikakvog poboljšanja u životnim uvjetima budući će jedna nedaća slijediti drugu jer je Kraj blizu. Prema tome pripremite sebe za Kraj, ne radite na zemaljski način nego na duhovan… služite jedni druge gdje je to potrebno i na taj način učinite teško vrijeme podnošljivim, budući je njegova svrha da vas motivira na Ljubav-ne akcije koje će vas dovesti sve bliže k Meni. Ne razmišljajte o sebi nego mislite o ojađenosti/patnji vašeg bližnjeg ljudskog bića… Budite pomoćni i voljni dati… Nema puno vremena i time je posebice teško, ali to može također biti iznimno blagoslovljeno ako se obazirete na Moja opominjanja, ako slušate Moju Riječ i pokušate po njoj živjeti. Kraj će doći i sa njime posljednji Sud… odluka koja predstavlja spasenje za Moje Vlastite ali također novo prognanstvo za Mojeg protivnika (Otkrovenje 20:2). I prema tome pobrinite se da vi pripadate Mojim Vlastitima, neka vam teška vremena budu lekcija koja će vas voditi do Mene, slušajte Moje glasnike koji vas podučavaju i obavještavaju o Mojoj volji, koji će vam također uvijek biti sposobni objasniti uzrok i svrhu patnje, i to neće biti bez uspjeha za vaše duše… I jednog dana ćete Mi vi zahvaliti da Sam vam podario ovo posljednje vrijeme milosti i kroz nedaću i bijedu vas težio pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo.

 AMEN