Bertha Dudde, br. 3768, 12 Svibanj 1946

 Moje rođenje na Zemlji se dogodilo u vremenu kada su ljudske misli bile u totalnoj pomutnji, u vrijeme velike bezosjećajnosti i vrlodubokog nevjerovanja, ono se dogodilo u vrijeme kada je ljudska rasa bila nevjerojatno udaljena od Boga… To je kada Sam došao na Zemlju Osobno kako bi donio pomoć u duhovnoj nedaći. Nisu to bile ozbiljne zemaljske poteškoće pojedinačnih ljudi koje su Me motivirale to učiniti, nego čisto duhovna nedaća, jer ova je predstavljala neminovnu propast za jedno beskonačno dugo vrijeme koje će doći. Došao Sam im Osobno budući su njihova srca ostala nedodirnuta od strane pisane Riječi, stoga Sam Ja došao Osobno i donio im Riječ kroz usta Isusa, čovjeka, u Kojem Sam uzeo prebivalište i stoga Sam govorio kroz Njega, budući nitko ne može postići blaženstvo bez Moje Riječi… A sada baš kao što je bilo u vrijeme Mojeg rođenja na Zemlji, ista golema duhovna nedaća prevladava, ljudska rasa je u beznadežnoj situaciji ako ne primi pomoć. Bezdušnost  je rasprostranjena, vjera je paralizirana, pisana Riječ je postala besmislena (beznačajna) za ljude, jer oni više ne žive u skladu sa Njom i prema tome ne mogu isto tako sebe osloboditi od njihove nedaće. I prema tome Ja Sam iznova došao na Zemlju, s tom razlikom što Sam u Duhu među ljudima, kao što Sam obećao da ću ostati sa Mojim Vlastitima sve do kraja svijeta (Matej 18:20)… Ja Sam sa njima u duhu i otkrivam im Sebe kroz duh… Još jednom im Ja donosim Moju Riječ, Ja govorim ljudima, i oni koji su dobre volje mogu također prepoznati Moju Riječ. I što bi bilo više razumljivo nego da Ja neću ostaviti ljude bez pomoći? Kako drugačije oni mogu biti pomognuti ukoliko im Ja Osobno ne govorim? I kako bi to učinio Ja se moram okoristiti osobom, Ja jedino mogu govoriti kroz ljudska usta tako da ne pogoršam ljudsko stanje, tj. tako da ih ne lišim njihove slobode vjere, što bi isključilo ikakvo poboljšanje njihova duhovnog stanja. Moja Riječ treba biti prenešena ljudima opet u svoj čistoći kako proizlazi iz Mene, tako da može također ostvariti učinak u njima. A pošto Sam Ja Sama Riječ Ja vam Osobno dolazim, Ja Sam među vama duhovno, Ja Sam sišao na Zemlju iznova kako bi vam donio pomoć. I kako vam govorim tako vas također obavještavam o vremenu kojem se približavate, budući je Moja volja da ste upoznati sa velikom odgovornošću koju imate za vaše duše. To je zašto vam se obraćam, Ja skrećem vašu pažnju na Kraj, Ja vas opominjem i upozoravam, Ja vam dajem savjet i objašnjavam sve što trebate znati. I time je Moje prisustvo nepobitno za svakog čovjeka koji razmišlja… Jer jednom kada Me osoba prepoznala, jednom kada on vjeruje u Mene, on neće nikada biti sposoban zanijekati vezu između Stvoritelja sa onime što je On stvorio; time će također biti jasno vidljivo za njega da Sam Ja blizu gdje se Mojem prisustvu ne odupire, i on će također vjerovati da Ja želim dokazati Moje prisustvo kroz Moju Riječ, koja dolazi od Mene direktno i time svjedoči o Meni. Ja Sam sa vama u Riječi, to je Moj Drugi Dolazak, kojeg Sam predvidio da će se dogoditi prethodno Kraju… I time vi možete također očekivati Kraj sa izvjesnošću, jer Ja Osobno Sam vam rekao znakove koji prethode konačnom Kraju, i sve što Sam proglasio u Riječi i Svetom Pismu će se dogoditi, jer Moja Riječ jeste i ostati će Istina za cijelu vječnost.

 AMEN