Bertha Dudde, br. 3776, 20 Svibanj 1946

 Saopćavam vam proglašenje koje je izuzetno važno. Vi sebe morate pripremiti za nadolazeći slijed događaja, jer uskoro ću se Ja vidljivo pojaviti. Vrijeme koje vam je dano dokončava i Moja Riječ će sebe ispuniti, na radost nekolicine i užas mnogih ljudi koji su Me prepoznali i prepoznat će Me opet kada izrazim Sebe i demonstriram Moju volju i Moju silu. Vi ste u konačnom stadiju kako bi se onda zaputili stazom punom lišavanja i muke, jer ovo je potrebno za ljude koji će doživjeti Moju silu kako bi posegnuli za i dohvatili Moju pomoćnu ruku. Moja posljednja učiteljska metoda ljudima izgleda kako je bezdušna i okrutna a ipak ona je jedino utemeljena na Mojoj Ljubavi, jer bezbrojne duše će zastraniti bez ovog konačnog sredstva i Ja i dalje želim zadobiti nekolicinu koristeći ga. Prepoznajte Moju Ljubav u činjenici da Sam vam Ja najavio i ustrajno vam nastavljam najavljivati nadolazeći događaj (‘događaj’ se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju; vidi BD 7405 & 7421) kako bi učinio da vjerujete, ako ne želite u njega vjerovati unaprijed…

Svi ćete morati doživjeti strašne trenutke i preživjeli moraju otrpjeti najteže uvjete koji im izgledaju nepodnošljivi. Ipak Ja obećajem Moju snagu i pomoć svima koji Me zazivaju u duhu i istini. Ja neću zamjetiti molitve usana nego jedino poziv koji se diže ka Meni iz dubine vašeg srca… Ovaj će biti uslišen, i svaka će nevolja biti umanjena i tako postati podnošljiva za ljude koji vjeruju u Mene… Novosti će doći do vas o svjetovnim planovima i mjerama ipak oni će biti raspršeni od strane Moje volje, čut ćete o novoj opasnosti ali trebate znati kako se drugačija opasnost približava i da se ne trebate bojati prethodne i trebate jedino usmjeriti vašu pažnju ka Meni i Mojem kraljevstvu i da se sa Mnom morate sjediniti još prisnije kako bi primili više snage za časove najveće nužde… Ja vam ovo kažem budući vas Moja Ljubav želi pripremiti za ono što je neizbježno i dogodit će se u skladu sa Mojim vječnim planom, budući vi i dalje trebate mnogo snage i morate ju primiti kroz iskrenu volju, srdačnu molitvu i aktivnost Ljubavi. Jedino se pobrinite za vaše duše i pustite sve zemaljske brige, dođite k Meni u svakoj nevolji i poteškoći tako da nećete nikada sebe udaljiti od Mene, tako da ćete neprestano ostati u kontaktu sa Mnom i onda također osjetiti Moje prisustvo kada vama ljudima progovorim odgore sa glasom groma… tako da Me se nećete plašiti nego tražiti pomoć od Mene kao vašeg Oca od vječnosti za Njegovu zaštitu, koju će vam On zasigurno podariti.

AMEN