Bertha Dudde, br. 3791, 5 Lipanj 1946

(Matej 24:14; 1 Solunjanima 4:16, 17; Izaija 65:17)

 Ja ću dohvatiti/sakupiti Moje Vlastite iz svih pravaca, iz svih zemalja na Zemlji na kraju dânà… Jer gdjegod ljudi borave Moji su Vlastiti reprezentirani, koji Me ljube i njihova bližnjega sa svim njihovim srcem i zbog te Ljubavi prepoznaju istinskog Boga, Oca od Vječnosti, Koji je u Sebi sama Ljubav, mudrost i snaga. I gdjegod ljudi borave Moji Vlastiti znaju kako je vrijeme kraja pristiglo, budući je svatko tko živi u Ljubavi duhovno probuđen i prema tome prosvjetljen od strane Mene s obzirom na to što će se dogoditi. Moja Riječ se može čuti svugdje, i Ona je ponuđena ljudima iz kraljevstva svjetla i oni Ju primaju u skladu sa njihovom sposobnošću… oni Ju čuju kao izgovorenu Riječ u njihovom srcu, oni Ju primaju mentalno, oni Ju čuju kroz posredovanje Mojih prosvjetljenih slugu na Zemlji. I oni će Ju uvijek prepoznati kao Istinu budući Ju oni žude i kroz njihov način života, način koji korespondira sa Mojim zapovijedima Ljubavi, čine sebe dostojnima toga da ih Ja podučim. I tako je Evanđelje proglašavano kroz cijeli svijet, kao što Sam objećao (Matej 24:14), jer Ja Osobno se brinem za Moje Vlastite, Ja Osobno im priskrbljujem ono što je najpotrebnije i naj-privlačnije što im može biti ponuđeno na Zemlji.

 Ipak ni jedan od njih ne može biti pošteđen vjerske borbe prije kraja, premda će se ona/to dogoditi na različite načine… oni će Me morati ispovijedati/priznati onima koji su bez vjere. Oni ne smiju skrivati njihovu aktivnost Ljubavi, ako je to/ona od njih zahtjevano/a. Oni će biti podređeni nevoljama poradi njihove vjere prije nego pristigne kraj. I svi oni koji su probuđeni će biti sposobni raditi u njihovom krugu, jer nevjernici svugdje će se suprotstaviti Mojim Vlastitima i pokušati ih povući na njihovu stranu će biti nastojanje onih koji su primili istinu od Mene, koji su postali Moji Vlastiti kroz Ljubav… I kada poteškoća i nevolja budu izgledali da će postati nepodnošljivi Ja ću Osobno doći i dohvatiti Moje Vlastite u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ja ću ih podignuti u tijelu sa ove Zemlje, koja će potrebovati potpunu transformaciju, i povratiti ih na Novu Zemlju opet jednom kada je djelo transformacije bilo ostvareno. I ljudi svih naroda će slaviti Moju moć i slavu, jer Ja ću produžiti Moju ruku do tamo gdjegod ljudi borave da bi spasio one koji su u krajnjoj opasnosti i nagraditi ih za njihovu postojanost vjere i njihovu vjernost spram Mene… I onda će izvanjski oblik Zemlje biti uništen pred očima svih onih koji Mi se protive. I Nova Zemlja će nastati kao što je proglašeno u Riječi i Pismu (Izaija 65:17).

 AMEN