Bertha Dudde, br. 4027, 21 Travanj 1947

Da je vrijeme sada došlo do kraja je demonstrirano činjenicom da se Moji borci mogu pronaći jedino tu i tamo (ili ‘ponegdje’), ljudi koji su tako ispunjeni/apsorbirani u njihovu Ljubav za Mene, u njihovu Ljubav za Istinu i Dobro, da više nisu čvrsto priljubljeni uz svijet nego ostaju u neprestanom kontaktu sa Mnom, i mentalno ili kroz dobro-dušnu aktivnost… Ljudi koji istupaju za njihovu vjeru i osjećaju potrebu zadobiti duše njihovih bližnjih ljudskih bića za Moje kraljevstvo i Moju doktrinu… koji se prema tome bore sa mačem njihovih usta… koji su neprestano ispunjavani sa Mojim Duhom i u kojima Ja Osobno mogu stoga djelovati. Ne mnogo ovih će biti pronađeno i gdjegod oni ostaju, oni hodaju nezamjećeni ili su tretirani sa neprijateljstvom. To je siguran znak kraja da Moji Vlastiti jedino formiraju malo stado, ali Ja Sam dobar Pastir Koji drži Njegovu jagnjad zajedno, Koji ih čuva dobro tako ni jedno neće izgubiti njegov put ili biti izgubljeno u nepovrat. Ni jedan od Mojih Vlastitih neće biti izostavljen od strane Mene, oni će pronaći jedni druge i formirati malu zajednicu među sobom i oni će naći njihovo najveće zadovoljenje u činjenici da Sam ih Ja prihvatio u Moju službu, da im povjeravam misiju podrške/podupiranja Mene tijekom posljednjih dana prije kraja. Oni koji su dobri i istiniti su Moji borci, jer dobra volja i žudnja za apsolutnom Istinom karakterizira Moje borce, koji će onda doista pobijediti u konačnoj borbi budući Ja više nikada neću ostaviti one koji neće napustiti Mene nego na Mene gledaju kao na ljubljenog Oca Koji neće dopustiti da Njegova djeca budu ozlijeđena, čak ako oni dožive zemaljsku nevolju kao rezultat njihove postojanosti. Oni koji Me(ne) smatraju za njihovog Oca od vječnosti će također biti zbrinuti/paženi na Očinski način, jednom kada je ovo vrijeme gotovo. Oni će boraviti u raju kao Moja istinska djeca, oni će doživjeti blaženo i mirno vrijeme na Novoj Zemlji, koje će nado-mjestiti konačnu borbu na staroj Zemlji, kao što je bilo naumljeno od vječnosti. Ja ću sakupiti Moje Vlastite u Posljednji Dan, nekoliko ljudi koji su Mi ostali vjerni tijekom prethodnog vremena borbe, koji su Me prepoznali i prema tome Me više nikada opet ne mogu napustiti. I Ja ću ih dohvatiti k Meni, kao što Sam proglasio (1 Solunjaima 4:16, 17). Posljedično tome, vi ljudi možete očekivati skori kraj sa sigurnošću kada promatrate oko vas i pronalazite samo nekoliko koji Me(ne) nose tako duboko u njihovu srcu da oni neprestano govore o Meni, o duhovnim temama, za koje njihova bližnja ljudska bića imaju malo razumijevanja. Ali gdje Sam Ja spomenut u razgovorima Ja Osobno Sam prisutan, i Ja pokušavam privući one duše koje su udaljene od Mene kako bi malo povećao broj Mojih vlastitih prije nego je došlo vrijeme koje donosi konačni kraj… uništenje stare Zemlje i konačno Sud, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

 AMEN