Bertha Dudde, br. 4058, 7 Lipanj 1947

Potpuno drugačiji životni uvjeti će također potrebovati potpuno drugačiji način života i ljudi će sebe naći suočenima sa zadacima koji im se čine nemogućim za ostvariti a ipak moraju biti riješeni budući su vitalni za njihov opstanak. I ovo je kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, to jest, oni će morati testirati snagu vjere i potpuno povjerljivo čekati na Moju pomoć, i oni (ho)će biti pomognuti. To je vrijeme kada će vrloduboko vjerni ljudi svjedočiti nevjernicima u svezi toga što pobožno ljudsko biće može ostvariti ako vjeruje u Božju pomoć, ako sebe izruči Meni sa vrlodubokom vjerom i povjeri njegovu tešku nevolju Meni u molitvi. Oni će primiti pomoć i njihov će im život postati podnošljiv, premda i dalje vrlo težak. Ipak Ja Sam im također dao obećanje o kojem vas sada želim podsjetiti: da ću Ja skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22). I stoga se čas sve više i više približava kada ću Ja doći na oblacima, i ovaj Moj drugi Dolazak će predstavljati istinsko spasenje za Moje Vlastite koji će sebe naći u smrtnim poteškoćama i potrebuju Moju očiglednu pomoć… Sve dok oni dalje žive na Zemlji oni će također biti izloženi patnji, to jest, oni neće biti sasvim neosjetljivi što se tiče salijetanja i prijetnji iz svijeta. Ipak snaga njihove vjere će im omogućiti podnijeti svu patnju puno lakše, čak ako će ih tu i tamo ona pogoditi prilično teško.

 I stoga će se ljudi podijeliti u dva tabora, oni koji ne vjeruju i prema tome imaju malo kontakta sa duhovnim svijetom, i oni čiji kontakt sa Mnom njima znači sve i koji neće započeti ništa bez da su Me najprije zamolili za blagoslov i koji će prema tome također jasno prepoznati Moje vođenje, pošto zbog njihove Ljubavi spram Mene oni također osjećaju Moje prisustvo unutar njih a Moje prisustvo uvijek predstavlja snagu i stoga čini lakšim prevladati to što je daleko veći teret za ljude bez Moje snage. I onda će Moji Vlastiti prepoznati jedni druge po njihovoj snazi vjere, oni će se ujediniti i tješiti jedni druge sa dolaskom Gospodnjim (1 Solunjanima 4:18)… Puni nade oni će Me očekivati i čeznuti za Mnom u njihovoj Ljubavi, oni će čvrsto vjerovati u Moj Dolazak, i Ja neću razočarati njihovu vjeru i pomoći ću im gdje je pomoć nužna, i Ja ću doći dohvatiti ih kada nevolja postane nepodnošljiva (1 Solunjanima 4:16, 17), tako da oni neće otpasti od Mene, tako da će ostati čvrsti sve do kraja i biti sposobni ući u raj Nove Zemlje, budući su Mi ostali odani čak u njihovoj najvećoj nevolji.

 AMEN