Bertha Dudde, br. 4073, 30 Lipanj 1947

Obratite pažnju na zbivanja posljednjih dana. I tako ćete uskoro postati svjesni promjenâ u prirodi; vi ćete biti sposobni promatrati osebujnu igru sila, fenomen koji će vas zamisliti, ako se prema njemu odnosite sa ispravnim stavom spram Mene, Stvoritelja, koji također uzrokuje ovim pojavama da se dogode kako bi okrenuo svu ljudsku pažnju ka Sebi. I vi ćete zamjetiti da samo nekolicina ljudi imaju ispravan stav spram Mene, da većina pokušavaju objasniti sve na svjetovan način i nisu posebice impresionirani od strane izvanrednih manifestacija. Ovaj svjetlosni znak će sebe ukazati tijekom dana, on će biti vidljiv na nebu bez prethodnog upozorenja i neće dozvoliti ikakvo drugo objašnjenje nego upućivanje na Kristov čin Spasenja, budući je u obliku Križa sa nedvojbenim licem Iskupitelja. I ovaj svjetlosni fenomen će dati povoda mnogim debatama, i sada Moje sluge trebaju sebe pripremiti budući će ova manifestacija biti početak, ona je više ili manje naumljena za sve ljude, budući se može vidjeti od strane sviju. Ali kako li će različito biti sagledavana i koliko li će malo biti shvaćena…

 Ja ću prouzročiti da se vidljivi znak pojavi na nebu a ipak naići na malo pažnje; Ja ću postaviti djelo Spasenja pred njihovim očima da oni mogu vjerovati u Isusa Krista i postati blaženima, ali njihova vjera u Njega će biti onoliko dobra kao da je i nema i više se neće pronaći ili isto tako osnažiti, unatoč ovoj svjetlosnoj pojavi. Budući je čovječanstvo postalo previše svjetovno-orijentirana uma i ne želi vjerovati, budući bi oni željeli izbjeći svu odgovornost što ne bi mogli napraviti da su imali vjeru u Isusa Krista. I time, ova svjetlosna pojava će iznova biti znak sa neba, znak posljednjih dana, za jedino nekolicinu ljudi. Premda će mnogi doista biti zahvaćeni od strane unutarnjeg nemira on će uskoro ustupiti mjesto napetoj pažnji koja je, međutim, jedino usljed pojave kao takve. Oni neće vjerovati da se ona odnosi na nadolazeći Kraj i samo će se izrugivati vjernicima, koji će proglašavati ova predskazanja njihovim bližnjim ljudskim bićima tako da oni sebe mogu pripremiti za Kraj. Oni će pronaći malo vjere a ipak ne smiju usporiti u njihovom radu za Moje kraljevstvo, budući su takve mogućnosti posebna milost za ljude na Zemlji da reflektiraju i razmotre misao o mogućem posredovanju od strane natprirodnih sila kroz izvanredne prirodne fenomene, da je pojava bila isplanirana s Moje strane kako bi ljude podsjetila na Kraj. Nauka će priskrbiti jedno objašnjenje koje će također biti prihvaćeno, ali svatko sa duhovnim čežnjama će Me prepoznati u tome i veselit će se i radovati napomol skorašnjeg Kraja. Jer svijet mu više neće imati što za ponuditi pa ipak njegovo će srce biti puno nade za život nakon smrti, i on će čeznuti za posljednjim časom koji će ga osloboditi od zemaljske nevolje, kao što Sam obećao, da ću doći na oblacima da bi odveo Moje Vlastite kući u Moje Kraljevstvo. On će znati kako je pristigao čas kada će se zemaljske nevolje povećati i nikakva se više zemaljska pomoć ne može očekivati. Onda ću Ja skratiti dane tako da će Moji Vlastiti ostati vjerni i izdržati do Kraja.

 AMEN