Bertha Dudde, br. 4320, 1 Lipanj 1948

 I opet i iznova vam kažem: Vi ćete doživjeti kraj… To je hitan probudite-se poziv kojeg Ja šaljem ljudima koji trenutno nastanjuju Zemlju, to je poziv kojeg ću Ja i dalje intenzivirati budući vi trebate (ot)pustiti vaše uvjerenje kako vam je i dalje preostalo još puno vremena, budući trebate razmišljati o iznenadnom kraju i pokušati Mi se približiti. Vi imate jedino još malo preostalog vremena i uskoro ćete biti prenuti iz vaše spokojnosti, strah će ući u vaša srca kojeg vi jedino možete prognati ako Me zazivate, pomoću povjerljive molitve, koja će vam osigurati snagu i prisebnost.

 Vrijeme je ispunjeno, i čak ako se opirete ovoj misli… vi morate sebe pripremiti za štogod kraj povlači sa sobom. Vi ste koji ćete doživjeti posljednju borbu, koji trebate u njoj izvojevati pobjedu; vi ste koji ćete doživjeti Posljednji Sud, koji ćete ili vidjeti Moj Dolazak na oblacima i povratak kući pravednika ili kako se zbiva konačno djelo uništenja, zavisno o vašem stavu spram Mene, zavisno o vašoj volji i vašoj Ljubavi. Vi ste koji morate donijeti odluku budući nećete biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog nakon vaše smrti ako stanete na stranu protivnika, već ćete morati ponoviti proces kroz tvorevine Nove Zemlje (Knjižica br. 44) sukladno Mojoj vječnoj nakani. Ne očekujte kraj u budućnosti, naviknite se na ideju da će sadašnje vrijeme voditi do kraja, da ćete biti afektirani i da će vas sve snaći kako su vidjeoci i proroci prorokovali u skladu sa Mojom voljom. Ja jedino mogu uvijek na to skretati vašu pažnju i kao potvrdu Moje Riječi vam govoriti od gore, i Ja ću to izvršiti uskoro budući nema još puno vremena do kraja.

 Ja ću obavijestiti vas, čija volja da Mi služite vas je učinila Mojim Vlastitima, još jednom o ovome tik prije kraja, tako da vi nećete doživjeti Dan nepripremljeni, jer premda vi vjerujete kako je Moja Riječ Istina vi i dalje ne uzimate Moje predskazanje dovoljno ozbiljno, vi još računate na odgodu a ne na Moj brzi Dolazak koji će vam se, međutim, dogoditi. Ipak vi ćete čeznuti za Mojim Dolaskom kada dođe vrijeme vjerske borbe i vi uđete u posljednji stadij ovog zemaljskog perioda. Onda ste vi naučili što znači prezreti svijet, vi nećete imati daljnje žudnje za zemaljskim vlasništvima, vi ćete jedino čeznuti za Mojom Riječju, i Ja ću također uvijek biti sa vama u Riječi i tješiti vas do dana kada ću se pojaviti na oblacima, kada je vaša nevolja dosegnula ogromne razmjere i pomoć jedino može doći od Mene. Vi morate uzeti zdravo za gotovo kako ćete doživjeti ovo vrijeme ako Ja ne opozovem ovog ili onog Mojeg slugu prerano, u skladu sa mudrom prosudbom. Vi ćete svi biti iznenađeni po pitanju toga kako će se događaji odviti, koje Sam Ja predskazao davno unaprijed kroz glas Duha. I jednom kada se pojavim kraj će vam nadoći sa golemim koracima. Svatko tko je vrloduboko vjeran će se iznutra radovati unatoč nevolji i patnji, jer on će znati kako će mu jednog dana biti kompenzirano, da će prije ili poslije sva nevolja morati dokončati i da će nova era iznova započeti sa rajem, kako Sam obećao.

 AMEN