Bertha Dudde, br. 4359, 1 Srpanj 1948

Mojoj će intervenciji prethoditi veća/značajnija duhovna kampanja, koja će biti naumljena utvrditi vjeru Mojih Vlastitih i biti će konačna nagovijest nadolazećeg prirodnog događaja. Moji nebeski glasnici će biti podučeni ukazati sebe Mojim Vlastitima u obliku svjetlosnog fenomena koji se jasno i izrazito može vidjeti na nebeskom svodu tako da je sva samo-obmana isključena, i Moji Vlastiti će otkriti isti fenomen dok nevjernici neće vidjeti ništa i izrugivat će se svim upućivanjima na njih kao maštarijama.

 I ovo će biti posljednji znak… Onda ćete biti sposobni sigurno sebe pripremiti za čas Mojeg očitovanja kroz elemente prirode. Onda ostavite sve zemaljske stvari i samo se pobrinite za vaše duše… Onda primite Moju Riječ sa potpunom privrženošću/posvećenošću, dopustite Mi da vam govorim u Riječi i formirajte duboku i srdačnu vezu sa Mnom tako da Ja mogu biti prisutan sa vama u krajnjoj neprilici koja će vas zadesiti vrlo brzo nakon toga. Onda se samo pobrinite o onima oko vas koji plašljivo promatraju promjene u prirodi, sažeto im to objasnite i uputite ih na Mene, govorite o Meni kao o Bogu Ljubavi Koji se brine za svaku osobu i nikoga ne isključuje/odbacuje tko Ga zaziva za pomoć…

 I onda čekajte na Mene, ne plašite se kada Moj glas zazvuči sa takvom silom da će ljudi drhtati… Ostanite spokojni i usredotočeni i znajte da vam se ništa neće dogoditi ako to nije Moja volja, i da Sam Ja obećao Moju zaštitu ako se ujedinite sa Mnom u molitvi. Onda ću Ja biti prisutan sa vama i vi ćete izrazito osjetiti Moju blizinu… I onda će ono što Sam vam proglasio kroz Moj duh biti ispunjeno… Jer Moja Riječ jeste i ostaje vječna Istina.

 AMEN