Bertha Dudde, br. 4457, 11 Listopad 1948

Vi nemate još puno preostalog vremena i trebate ozbiljno sebe pripremiti za dan kada će se dogoditi čin uništenja koji nikada prije nije bio doživljen. I premda ga Ja nastavljam najavljivati, vi unatoč tome dvojbite Moje Riječi i stoga ste spori u vašem radu unapređivanja vaše duše. A vi imate još samo malo vremena… Ali Ja vas ne mogu učiniti svjesnima o njemu pomoću ijednih drugih sredstava osim kroz Moju Riječ; ako u nju ne vjerujete biti ćete šokirani kada se posljednji znaci započnu pojavljivati. Premda ću vas tik prije Ja doista upozoriti još jednom, ipak čak ni ove Riječi neće ništa više biti uzvjerovane od strane vas od prethodnih najava budući ćete vi biti polaskani Mojom popustljivošću  i ne možete razumjeti kako Ja čekam poradi duša koje još mogu biti spašene, premda je vrijeme davno već bilo ispunjeno. Neki i dalje mogu biti spašeni, Ja ih želim poštedjeti beskonačno duge staze ponovnog utjelovljenja na Novoj Zemlji i prema tome Sam strpljiv i čekam (2 Petrova 3:9). Međutim, čak će konačni produžetak vremena doći do kraja, prema tome uzmite Moje Riječi ozbiljno kako imate još samo malo vremena i da ćete požaliti svaki dan kojeg niste prikladno iskoristili za vašu dušu.

 I svjetovni događaji će se promijeniti iznenađujuće brzo, samo nekoliko dana će biti dovoljno kako bi vas postavili u potpuno novu situaciju. I onda se vi trebate prisjetiti Mojih Riječi i uzeti u obzir kako su duhovni problemi više važni od zemaljskih, jer briga u svezi potonjih je nevažna budući vi ne možete zadržati ništa za sebe ako Ja to ne zadržim za vas, i da je na Mojoj volji i u Mojoj moći fizički zaštititi i pobrinuti se za vas. Uvijek uzmite u obzir vašu dušu, budite pomoćni i velikodušni kada se susretnete sa nevoljom, i uđite u srdačni kontakt sa Mnom tako da ćete primiti snagu da bi izdržali i da bi zadovoljavajuće ispunili sva potraživanja života. Neprestano crpite snagu iz Moje Riječi, jer ona je izvor snage koji vas može osvježiti i koji nikada neće presušiti. Budite uvijek spremni za Mene i Ja vas neću odbaciti, bez obzira što vam se dogodi.

 AMEN