Bertha Dudde, br. 4661, 7 Lipanj 1949

Bili ste obaviješteni od primičućem Sudu ali vi to dvojbite i ne uzimate Moje Riječi dovoljno ozbiljno, ili vi ne bi pravili daljnja zemaljska uređenja i jedino bi sebe pripremili za Dan kada će se Moja proglašenja obistiniti. Premda vi ne znate dan, treba vam biti dovoljno da Sam vam ga Ja, kao vaš Stvoritelj i Otac od vječnosti, otkrio kao skorašnjeg, da Sam vas time obavijestio da je vrijeme za vas da sebe pripremite ili Ja ne bi neprestano ponavljao opominjanja i upozorenja, nego bi vas ostavio bez upozorenja. I prema tome vi trebate obratiti pažnju da se zadnji rok sve više primiče i svugdje istječe vrlo brzo. Sve zemaljske brige su uzaludne jer Ja ću se pobrinuti za Moje Vlastite tako da će oni imati što potrebuju. Drugi, međutim, neće biti sposobni uhvatiti se za išta, čak ako se udružuju sa Mojim protivnikom (Sotonom), čak ako su oni, trenutno i sa njegovom pomoći, uspješni u svjetovnom smislu i nastavljaju uvećavati njihova vlasništva, bila ona zemaljska dobra ili časti ili svjetovna mudrost. Moj protivnik neće biti u stanju zaštititi ih na dan užasa, budući Ja želim ljude privesti k njihovoj pameti kroz prirodne sile, tako da će oni misliti o njihovu Bogu i Stvoritelju i povjeriti sebe Njemu u krajnjoj nevolji.

 Sve će onda pasti žrtvom prirodnim silama, ništa neće biti ostavljeno za ljude osim što Ja želim da zadrže. I prema tome oni trebaju nastojati steći Moju milost, oni se trebaju ujediniti sa Mnom kroz djela Ljubavi i srdačne misli, oni Mi trebaju govoriti i slušati Moj odgovor, i oni će ubrati daleko veću nagradu nego ako se brinu za dobrobit njihova tijela, u svezi zemaljskog bogatstva i zemaljskog napretka. Vi trebate vjerovati da će se uskoro dogoditi što Sam vam već predskazao davno ranije; vi trebate vjerovati kako nema puno preostalog vremena i ne brinuti se više kako steći zemaljske profite, jer ova je briga isprazna, kao što ćete vrlo brzo shvatiti.

 Ja ću dati, vama koji širite Moju Riječ, znak tako da ćete ju poduprijeti sa potpunim uvjerenjem. Ja želim da znate kako se zvijezda približava Zemlji sa velikom brzinom, i da će se ova pojava dogoditi kratko prije nego Ja dovedem neprestano proglašavanje do ostvarenja. Onda ćete vi, koji ste obaviješteni, znati kako je čas blizu. Onda vi trebate živjeti jedino sukladno Mojoj volji, obavijestiti vaša bližnja ljudska bića o nadolazećem događaju, okrenuti svačiju pažnju spram njega i blisko sebe sjediniti sa Mnom tako da vam mogu dati snagu koja vam je potrebna tijekom ovih pogibeljnih časova. Ne bojte se nego jedino vjerujte da ću vas Ja izbaviti od sve nevolje, tako da ćete biti sposobni ostvariti vašu misiju za koju Sam vas pripremio… tako da ćete nakon toga donijeti Moje Evanđelje vašim bližnjim ljudskim bićima, jer mnogi od onih koji su izronili neozlijeđeni će prihvatiti Moju Riječ sa gladnim srcem. Vi trebate shvatiti da nemate puno preostalog vremena do kraja… I prethodno ovom kraju sve što neprestano proglašavam će se dogoditi. Vjerujte u to i pripremite se, jer vrijeme ističe i Ja ću se pojaviti vrlo brzo.

 AMEN